I somras inledde Byggnads ett granskningsärende av ett lettiskt byggbolag som var anlitade för ett större byggprojekt i södra Sverige. Det fanns inga fackliga medlemmar i bolaget, men eftersom bolaget tecknat kollektivavtal är bolaget enligt stämningsansökan skyldigt att lämna ut uppgifter om löner och arbetstider.

I en sådan granskning upptäckte facket att bolaget brutit mot flera punkter i byggavtalet. Bland annat genom att inte betala ut ob-ersättning för arbete på obekväm arbetstid, de anställda har jobbat mer än 40 timmar i veckan men inte fått övertidsersättning och de har haft lägre löner än andra byggnadsarbetare på orten.

Enligt stämningsansökan ska ett allmänt skadestånd ”effektivt avhålla från avsteg från vad lag och avtal innehåller”. Enligt LO-TCO Rättsskydd, som är Byggnads juridiska ombud i fallet, har man räknat ut att företaget tjänat närmare 986 000 kronor på tillvägagångssättet. Totalt stämmer man bolaget på 1 580 kronor.

– Hade det funnits medlemmar hade Byggnads dessutom kunnat stämma för medlemmarnas räkning eftersom bolaget också hade varit bunden av avtalet i förhållande till medlemmarna och inte bara Byggnads, säger Kerstin Burman som är juridiskt ombud i fallet.