För Unionens del gäller att 0,2 procent avsätts till deltidspension 2017 och ytterligare 0,3 procent 2019.

Kvar för höjda löner finns då 6,0 procent. Lönerna ska höjas med 2,0 procent vart och ett av de tre åren, varav 1,5 procent går till en allmän pott, medan 0,5 procent reserveras för löneöversyner, alltså justeringar av enskilda individers lön. Lägsta löneökningen för Unionens medlemmar ska vara 285 kronor 2017 och 2018 samt 300 kronor år 2019.

Flera arbetsgrupper som parterna tillsatte i samband med avtalsrörelsen 2016 ska arbeta vidare. Det gäller till exempel den arbetsgrupp som Ledarna och Sveriges Byggindustrier har för skydd för visselblåsare.

– Det förra avtalet var bara ettårigt, så arbetsgrupperna har inte hunnit så långt, säger Malin Erasmie, huvudförhandlare vid Sveriges Byggindustrier.

Sveriges Byggindustrier och Unionen har sedan tidigare en gemensam arbetsgrupp för ett nytt löneavtal, som syftar till en mer aktiv lokal lönebildning. Sveriges Byggindustrier vill att den ska leda fram till sifferlösa avtal även mellan Sveriges Byggindustrier och Unionen, men det har Unionen hittills sagt nej till.