– Det är tre frågor som tydligt gäller LO-kvinnornas villkor, det är hyvlingen, arbetskläderna och det är den allmänna visstiden. Och jag står fast vid att det är de prioriteringarna vi gör ifrån den här kongressen, sa arbetsmarknadsminister Ylva Johansson inför måndagskvällens debatt om jobbfrågorna på S-kongressen.

Allmän visstid

Beslut: Partiet vill avskaffa anställningsformen allmän visstid.

Formuleringen om allmän visstid i de politiska riktlinjerna ändrades något under kongressen – från att partiet ”ska arbeta vidare för att avskaffa allmän visstid” till att partiet ”vill” avskaffa anställningsformen.

Frågan ledde inte till någon stor debatt under måndagen, eftersom den linjen varit klar länge. Och även ombuden har nu sagt ja till den.

Men det är ett annat besked än på senaste S-kongressen 2015. Då blev det istället en kompromiss om att Socialdemokraterna ska verka för att den tillfälliga anställningsformen ska motiveras av arbetsgivaren. Nu har partiet en annan utmaning – det saknas riksdagsstöd för en ändring.

Arbetskläder

Beslut: Arbetsgivaren ska bekosta arbetskläder som krävs för att förebygga olycksfall och smittspridning, både för män och kvinnor.

Regler om att arbetsgivaren ska bekosta jobbkläder är på gång, meddelade partistyrelsen på S-kongressen. Och strök därmed sin tidigare linje om att det är en fråga för parterna att hantera.

– Det här var en fråga som vi bara måste ro iland. Vi hade rätt hela tiden. Alla har bidragit att vi nu tar ett stort steg och sätter kvinnodominerande yrken på kartan i arbetsmiljölagen, säger Ann Georgsson, ombudsman på Kommunal, i ett uttalande.

Läs mer: Klart om arbetskläder: arbetsgivaren ska betala

Avdragsrätt för fackavgift och a-kassa

Beslut: Avdragsrätten för a-kassa ska återinföras. Det ska även avdragsrätten för fackföreningsavgiften, men frågan ska prioriteras ”när budgetutrymmet så tillåter”.

– Det finns en text som partistyrelsen skrivit om att avdragsrätten för fackföreningsavgiften ska prioriteras när budgetutrymmet så tillåter. Det kommer det aldrig att göra utan det här är en viljeinriktning. Det är så viktigt att vi får avdragsrätt för våra medlemmar. Motparten har haft den rätten länge. Jag tycker att det är självklart att det ska vara avdragsrätt, sade Pia Håkansson, ombud från Västmanland, under debatten.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson svarade att hon ”nästan blev lite ledsen” när hon hörde Pia Håkansson säga att om det är när budgetutrymmet tillåter kommer det aldrig att ske.

– Jorå, det ska nog jag och Magda (Magdalena Andersson, reds anm.) se till både att det finns både budgetutrymme och att det ska ske.

IF Metall har tidigare markerat att förbundet vill att avdragsrätten för fackföreningsavgiften prioriteras på samma sätt som avgiften för a-kassan.
– Det är bra att en tydlig skrivning om avdragsrätt för fackföreningsavgiften finns med. Vi hoppas på att det finns med redan i höstbudgeten, säger Anna Jensen-Naatikka, förbundssekreterare på IF Metall till Arbetet.

Rätt till heltid/Delade turer

Beslut: Tillsvidareanställning på heltid ska vara norm på hela arbetsmarknaden. Delade turer är ett problem, men det är först och främst arbetsmarknadens parter som ska lösa frågan genom kollektivavtal.

Hyvling

Beslut: Socialdemokraterna vill att hyvling stoppas genom lagändring.

Inför kongressen menade partistyrelsen att parterna på arbetsmarknaden först och främst skulle lösa problemen med hyvling. Och även statsminister Stefan Löfven var tydlig med det. Flera fackförbund, bland annat Handels som inte lyckades lösa frågan fullt ut i sina avtal, har i stället länge drivit på för lagändring.

Men efter diskussionen i kongressens arbetsgrupper vände det; en skrivning om att få bort hyvling genom lagstiftning fanns plötsligt på plats. På natten mot tisdagen sa kongressen ja till den.

Hyvling innebär att arbetsgivaren skär ner i de anställdas arbetstid. Anställda får färre arbetstimmar i veckan och sänkt lön. Detta istället för att säga upp någon eller några. Vid uppsägning gäller turordningsregler och rätt till lön under uppsägningstiden. Men vid hyvling menar arbetsgivaren att det inte handlar om uppsägning utan om omplacering, något som Arbetsdomstolen också slagit fast.

Läs mer: S-kongressen: ”Hyvling ska stoppas i lag”