Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

 

Orsaken är i första hand en minskning i Iran, från 977 avrättningar under 2015 till 567 i fjol — en nedgång med 42 procent — och i Pakistan, där minskningen var ännu större, 73 procent, från 326 till 87.

USA, där 20 dödsstraff verkställdes under 2016, är för första gången sedan 2006 inte med bland de länder som toppar tabellen.

Totalt avrättades 1 032 personer i världen utanför Kina, en minskning med 37 procent från 2015.

Hur många som avrättas i Kina är inte känt med exakthet. Men enligt Amnesty är det långt fler än i alla andra länder tillsammans.

TT