”Undersköterskeyrkets status ska stärkas och yrkesrollen förtydligas. Vi ser positivt på att utreda hur undersköterska kan bli en skyddad yrkestitel/yrkeslegitimation.”

Så skriver Socialdemokraternas partistyrelse i sitt ändrade förslag till politiska riktlinjer på området som ska debatteras och beslutas under dagen.

Kommunal har drivit den här frågan hårt inför kongressen. Och flera ombud med koppling till fackförbundet har skrivit motioner om att införa yrkeslegitimation för undersköterskor.

Tidigare har partistyrelsen sagt nej. Den har ansett att det inte finns anledning att ändra på reglerna för vem som ska omfattas av krav på yrkeslegitimation.

Då lyfte partistyrelsen fram att det finns stora risker och pekade bland annat på hur det gick med lärarlegitimationer som infördes 2011.

En statlig utredare föreslog nyligen att ett undersköterskeleg ska införas senast 2025. Något som äldreminister Åsa Regnér (S) säger att hon vill titta närmare på, rapporterar Kommunalarbetaren.  

Det handlar om mer än en plastbricka, påpekar Mirja Räihä, facklig ledare för Socialdemokraterna i Stockholms partidistrikt.

– För oss kommunalare är det en enormt viktig fråga. I dag köper kommuner undersköterskeutbildningar där du inte kan få något annat jobb än i den kommunen. I dag vet inte heller arbetsgivare vad de får eftersom det inte är en skyddad yrkestitel, säger hon till Arbetet.