Under måndagen kommer partistyrelsen att komma med ändrade förslag på riktlinjer på jobbområdet, där bland annat den omdebatterade frågan om hyvling ingår.

Hyvling innebär att arbetsgivaren skär ner i anställdas anställningsgrad utan hänsyn till turordning eller uppsägningstid. En uppmärksammad AD-dom gick nyligen på arbetsgivarens linje i denna fråga.

Arbetet skrev tidigare under måndagen att näringsminister Mikael Damberg signalerat att partistyrelsen öppnar för skrivningar om lagändring.

Enligt säkra uppgifter till Arbetet kommer partistyrelsen att föreslå en skrivning om att Socialdemokraterna lovar att lagstifta bort hyvling.

Tidigare har partistyrelsen pekat på att det finns stora fördelar med att parterna försöker hitta en lösning men att ”om detta inte är möjligt måste lagstiftningsvägen övervägas”.

Och statsminister Stefan Löfven sa tidigare till Arbetet att han vill titta på partslösning först. Detta efter att frågan inte fått en lösning i Handels avtalsförhandlingar, ett fackförbund som har drivit frågan hårt och vars medlemmar fått sina anställningar hyvlade.

Handels ordförande Susanna Gideonsson har tidigare sagt till Arbetet att hon vill se lagstiftning.

– Den svenska modellen säger att arbetsmarknadens parter ska lösa mycket och det tycker vi också, så långt det är möjligt. Men det är inte parterna som stiftar lagar. Blir lagen trasig eller någon gör en stor reva i den, som AD-domen gjorde, måste politikerna laga lagen.

Arbetet förklarar #hyvling

För att se det här innehållet måste du godkänna cookies från våra tjänsteleverantörer.