I dag kan byggföretag i Sverige betala utländska arbetare 88 procent av lönen för svenska byggjobbare, enbart därför att de saknar svenskt yrkesbevis. Det slog Arbetsdomstolen fast i september 2016. Om de utländska arbetarna har kunskaper och erfarenhet i nivå med de svenska spelar ingen roll i sammanhanget.

Byggnads har länge diskuterat en förändring med Sveriges Byggindustrier. Och nu är parterna nära att nå en lösning förhandlingsvägen, enligt Sveriges Radios Ekonyheter. Mats Åkerlind, förhandlingschef vid Sveriges Byggindustrier, bekräftar uppgifterna för Arbetet, men säger också att en överenskommelse inte är klar.

Hur uppgörelsen kan komma att se ut vill parterna inte beskriva i detalj. Enligt Mats Åkerlind talar de både om förändringar i yrkesutbildningsavtalet, där villkoren för yrkesbevis finns, och om synen på lägsta lönen i kollektivavtalet.

Den 30 april går byggavtalet ut. Båda parter säger att klimatet i förhandlingarna om ett nytt avtal är gott.