Enligt tidningen ETC.se handlar det om hot förmedlade via flygblad och i sociala medier. Men även mot enskilda personer i facket.

– I flygbladen uppmanar man våra medlemmar att tänka om eftersom man anser att vi inte står upp för deras värden, säger regionsstyrelsens sekreterare Fredrik Sirberg till tidningen.

Enligt honom började hoten efter att styrelsen publicerat en gruppbild där ledamöterna bar rosa mössor, så kallade pussy hats på internationella kvinnodagen. Nordiska motståndsrörelsen ska även ha stört ett möte som facket höll i slutet av mars, och satt upp avspärrningsband vid ingången.

– Att ett av våra möten, alltså vår demokratiska organisation, blivit utsatt för hot, det är helt oacceptabelt. Att vi som fackförening blir utsatt för att vi driver vårt demokratiska arbete. Syftet är väl att skrämma oss till tystnad, men det kommer int att lyckas, säger Fredrik Sirberg vidare.

Facket har polisanmält händelsen.

Byggnads Stockholm-Gotland hotat av nazister

Byggnads regionala avdelning i Stockholm-Gotland har på flera olika sätt blivit hotade av den nazistiska organisationen Nordiska motståndsrörelsen. "Syftet är att skrämma oss till tystnad, men det kommer inte att lyckas", säger Fredrik Sirberg som är sekreterare i regionen.