”För mig är det viktigt att få vara med och forma socialdemokratin utifrån min insyn i hur verkligheten ser ut för arbetare i Sverige idag. Inte minst i de kvinnodominerade branscherna, som drabbats hårt av låga löner och problem med otrygga anställningar.”

Så kommenterade Handels ordförande Susanna Gideonsson att hon under måndagskvällen blev invald som suppleant i Socialdemokraternas högsta beslutande organ mellan kongresserna, det verkställande utskottet (VU).

När hon tidigare under Socialdemokraternas partikongress i Göteborg intervjuades av Arbetet lyfte hon fram arbetarnas villkor och tydlighet i partiet som två av hennes viktigaste frågor i sin nya roll.

LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson valdes om till ordinarie ledamot i VU. Ordföranden för LO har alltid en plats i VU.