Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Bakgrunden är Ungerns nyligen klubbade lagstiftning som innebär att flyktingar ska spärras in i läger vid gränsen medan deras fall avgörs, ett beslut som Amnesty kallat ett utslag av ”främlingsfientlig skräckpropaganda”. Till dess att lagen ändrats för att vara i överensstämmelse med EU-rätt och internationell rätt bör inga asylsökande sändas till landet, enligt UNHCR.

”Sedan den (lagen) trädde i kraft 28 mars hålls nya asylsökande, däribland barn, inspärrade i fraktcontainrar omgivna av höga taggtrådsstängsel vid gränsen under hela asylprocessen”, skriver FN-organet i ett uttalande.

TT-Reuters

Modern office buildings, condominium in big city downtown with Motorway, Expressway, Freeway the infrastructure for transportation in modern city, urban view at twilight time