LÄS OCKSÅ Partistyrelsen i S kan få bakläxa om välfärdsvinster

I det nya förslaget till politiska riktlinjer på välfärdsområdet, som kom på söndagskvällen, betonas att vinstjakt ska stoppas på fler områden än skolan, något som Arbetet tidigare berättat om att flera ombud krävt.

– Vi var flera delegationer som inte var nöjda med den tidigare skrivningen då den inte omfattade hela välfärdssektorn, säger Christian Norlin, kommunpolitiker från Karlstad, som under lördagen deltog i temagruppen som diskuterade välfärdsfrågor.

Frågan skulle ha debatterats under tisdagen, då vinster i skolan står på agendan, men efter diskussionerna i temagrupper har formuleringen skärpts för att gälla hela välfärden. De politiska riktlinjerna på välfärdsområdet ska debatteras och beslutas i morgon, måndag 10 april.

– I de samtal som förts med partistyrelsen så har vi kommit överens om en skrivning om hur vi kan sätta stopp för vinstjakten i välfärden och det tycker vi från Värmland är bra, och det blir nu tydligt vad vi som parti tycker, säger Christian Norlin som påpekar att skrivningen som ska diskuteras på skolområdet inte är klar än.

Här hittar du mer om S-kongress 2017