I det nya förslaget sägs att Socialdemokraternas principiella inställning är att permanenta uppehållstillstånd och möjlighet till familjeåterförening ökar tryggheten och främjar en bra etablering.

Partiet ska i EU arbeta för en förbättring i dessa frågor.

Kongressen röstade även för att Sverige ska öka antalet kvotflyktingar. Dessutom anser S att det är viktigt att verka för fler lagliga vägar för människor i behov av skydd.

Däremot står partistyrelsen står fast vid att svensk asylpolitik inte kan skilja sig från övriga EU.

Migrationsminister Morgan Johansson upprepade det som statsminister Stefan Löfven och utrikesminister Margot Wallström redan sagt i sina tal tidigare under dagen.

– Det är inte möjligt för Sverige att ha en väsentligt mer generös flyktingpolitik än övriga EU. Då är risken överhängande att vi hamnar i 2015 års situation igen, säger han när S-kongressen börjar att debattera migrationspolitiken.

– Vi kan helt enkelt inte lova att Sverige 2019 ensidigt ska återställa alla regler, så som de var före den tillfälliga lagen, utan att veta hur förhållandena är då.