Den klassiska och uttjatade frågan, hur känns det att vara nominerad till VU?
– Det känns hedrande, det känns stort. Naturligtvis funderar jag på om jag kommer att klara av det här.

Vilka frågor kommer du att driva i VU?
– Jag kommer ju från LO-sidan så det är framför allt arbetarnas villkor, både på arbetsmarknaden och i samhället i stort.

Hur ska du balansera rollerna som partirepresentant och fackordförande?
– I fackförbunden kämpar vi för våra medlemmars villkor, alltså i mitt fall Handels villkor. Det är ju där jag jobbar mest. Men samtidigt kämpar vi hela tiden för arbetarnas villkor i samhället så jag ser ingen större skillnad. Vi måste ha ett samhälle som fungerar för alla grupper.

Finns det någon fråga som du tycker att Socialdemokraterna borde driva hårdare?
– Det finns en rad frågor där jag tycker att Socialdemokraterna måste visa vad man som parti tycker. Hur vill man att samhället och arbetsmarknaden ska se ut? Det är en annan sak i det rent parlamentariska läget att få igenom det man vill. Då handlar det om en klassisk förhandling och det är vi vana med från fackföreningsvärlden, men man måste först vara tydlig med vad man vill.

Har du någon gång tänkt att bli politiker på heltid?
– Nej. För många år sedan var jag politiskt aktiv på deltid, men mitt fackföreningsuppdrag är till viss del också så oerhört politiskt.

Frågor som heltid och hyvling är viktiga för Handels, tror du att det kan bli debatt här på kongressen om tydligare skrivningar gällande dessa frågor?
– Det är kongressen som beslutar, men på arbetsmarknaden har vi haft en rad domar i arbetsdomstolen som gör att maktbalansen förskjuts så oerhört mycket. Vi riskerar att få arbetsplatser där de anställda inte vågar säga ett pip om missförhållanden därför att man är rädd att man inte får jobba tillräckligt mycket. Det är inte en utveckling som vi ser som en framgång för Sverige.

I terrordådet i Stockholm var det många handelsanställda som på sina arbetsplatser blev drabbade – hur kan ni som förbund stötta era medlemmar i en sådan krissituation?
– I själva Åhléns-huset har arbetsgivaren sköt sig oerhört bra, man har verkligen tagit hand om sin personal. Vi ser större oro hos många småbutiker, små arbetsgivare som inte har samma resurser. Vi får fråga oss: hur ska förbundet nå dem och ta hand om dem? Det är inget normalläge och det finns inget facit.

Fakta Verkställande utskottet

• Verkställande utskott är Socialdemokraternas högsta beslutande organ mellan kongresserna, som hålls vartannat år.

• LO:s ordförande har alltid en plats i VU.

Här hittar du mer om S-kongress 2017