En gynklinik i Stockholm ger gynekologerna bonus utifrån hur mycket de skär i kvinnor.

Landstinget har dessutom debiterats för ingrepp som inte har utförts. Den vårdskandalen rullades upp i Expressen i förra veckanoch gav nytt bränsle till den stora politiska striden om vinster i välfärden.

Frågan är inte minst högaktuell under S-kongressen som inleds i Göteborg i helgen. Nu ska politiken som man ska gå till val på 2018 slås fast. S-ledningen vill att fokus ska ligga på att begränsa vinsterna i skolan.

Men inom delar av Socialdemokraterna pyr missnöjet över vinsterna och kritiker tycker att man ska gå längre. På debattplats i veckans tidning skriver till exempel Dan Gabrielsson, ordförande LO-distriktet i Västsverige, att det inte räcker med skolan:

”Socialdemokraternas lösning på samhällsproblemen får aldrig bli en privat försäkring, att behöva välja bort en offentlig välfärd på grund av bristande kvalitet. För att vi inte ska hamna där krävs därför ett stopp för vinstdrifter inom hela välfärden.”

Men vinsterna i välfärden är inte enda frågan där det kommer bränna till under S-kongressen. Arbetskläder, rätt till heltid och avdragsrätt för a-kassa och fackavgift är några av de frågor som väcker stort engagemang från fackligt håll här. 

En het fråga är också hyvlingen. När partistyrelsen tillkännagav riktlinjerna inför kongressen – och att frågan om hyvling i första hand ska hanteras av parterna – uttryckte Handels missnöje. Sedan dess har förbundet tecknat ett nytt avtal – utan att hyvlingsfrågan lösts.

Så sent som i tisdags upprepade statsminister Stefan Löfven till Arbetet att det är parterna som i första hand ska hantera frågan. Lika tydligt besked ger dock Handels ordförande Susanna Gideonsson:

”Den svenska modellen säger att arbetsmarknadens parter ska lösa mycket och det tycker vi också, så långt det är möjligt. Men det är inte parterna som stiftar lagar. Blir lagen- trasig eller någon gör en stor reva i den, som AD-domen gjorde, måste politikerna laga lagen.”

Nästa vecka är det påsk och då kommer det inte ut någon papperstidning. Vilka beslut som fattas på S-kongressen följs därför bäst här på arbetet.se På återseende 21 april!