Fler och fler väljer att få post från myndigheter, till exempel Skatteverket och Försäkringskassan, till en digital brevlåda.

Fördelen jämfört med vanlig post är att det är överskådligt. Dessutom är det bra för miljön, och billigt, att minska mängden pappersbrev som körs ut fysiskt.

Nyligen anslöt sig Fora till Kivra. Fora, som administrerar LO-medlemmarnas avtalspension, skickar ut miljontals pensionsbesked varje år –  utskick som medlemmarna nu kan välja att få digitalt i stället.

– Allt fler vill ha sin post till en digital brevlåda. Vi har tittat på den lösningen en längre tid. När stora myndigheter som Skatteverket har valt Kivra fanns den kritiska massa som krävdes för att också vi skulle ansluta oss, säger Christina Schiller, chef för marknad och kommunikation på Fora.

LO och Svenskt Näringsliv är viktiga företrädare för kollektivavtalsmodellen i Sverige. Men Kivra har inte kollektivavtal för sina drygt 40 anställda. Det bekräftar Kivras vd Stefan Krook.

– Vi har inte kollektivavtal, inte ännu. Men vi har en process där vi tittar på kollektivavtal, säger Stefan Krook.

– Några parter har jämfört våra villkor med kollektivavtal och konstaterat att de är lika bra eller bättre.

Hållbarhet är grunden för Kivras arbete, enligt er hemsida. Ligger det i ert hållbarhetstänk att också ha kollektivavtal för era anställda?
– Det ligger definitivt i ett hållbarhetstänk att ha glada och nöjda medarbetare, svarar Stefan Krook, som tillägger:

– Vår verklighet är att vi jobbar på en talangmarknad, där vi snarare är tagare av talang än givare av arbete. Det är ganska långt från ursprungstanken med kollektivavtal. Med den arbetsmarknad vi har är det omvända styrkeförhållanden.

För Foras marknads- och kommunikationschef är uppgiften att Kivra saknar kollektivavtal ny.

– Vår inriktning är definitivt att våra leverantörer ska ha kollektivavtal, säger Christina Schiller.

Christina Schiller betonar att Fora inte har ett leverantörsavtal med Kivra, utan är anslutet till Kivra via IT-företaget CGI. Därför har Kivra inte varit föremål för prövning av eventuella avsteg från den generella regeln att leverantörer ska ha tecknat kollektivavtal i enlighet med Foras regelverk.