Det självklara borde i stället vara att vård ges efter behov, oberoende av privata sjukförsäkringar. Att vård ska ges efter behov är också vad samtliga politiska partier har enats om, åtminstone på pappret.

Men naturligtvis är det ändå bra med en förmånsbeskattning. Den tjugondel av svenskarna som omfattas av en privat sjukförsäkring får nu åtminstone ge lite tillbaka.

Branschorganisationen Svensk Försäkring tycker naturligvis inte om detta. Enligt dem tillför de privata sjukförsäkringarna resurser till vården som aldrig skulle ha tillförts annars.

Och faktum är att de har rätt. När privata sjukförsäkringar gör vården mer tillgänglig visar kartläggningar att vården också utnyttjas mer. En annan effekt är att andelen vård för enklare åkommor ökar. Privata sjukförsäkringar får alltså följden att fler enkla åkommor behandlas för fler personer.

Det kan tyckas harmlöst men när nitton av tjugo svenskar inte har någon privat sjukförsäkring får det konsekvenser. Ska vi lägga mer resurser på sjukvården är det knappast mer enkel vård för var tjugonde person vi bör stäva efter.