I många år arbetade Jan Holmberg och Bo Löfgren hos Astra Zeneca i Södertälje, först på lagret, sedan med andra arbetsuppgifter.

Men när Astra Zeneca bestämde sig för att koncentrera sig på att göra läkemedel – och låta entreprenörer ta hand om lokaler, städning och allt annat – tvingades de och 200 andra Astra Zenecaanställda byta arbetsgivare.

De hamnade hos ISS, men fortsatte att arbeta med sina tidigare arbetsuppgifter i Astra Zenecas lokaler. Tills Astra Zeneca efter ett par år upphandlade sin externa service på nytt – och ISS förlorade.

– När vi anställdes av ISS var beskedet att våra anställningstider från Astra Zeneca följde med över till den nya arbetsgivaren, berättade Bo Löfgren för Arbetet våren 2016. I mitt anställningsavtal står det att jag är anställd sedan 1976.

Men de löftena ville ISS plötsligt inte kännas vid. Vilket hade extra stor betydelse för Bo Löfgren, Jan Holmberg och andra äldre anställda: Enligt Unionens avtal har den som har fyllt 55 år och har varit anställd i minst tio år rätt till hela tolv månaders uppsägningstid. Den förmånen gick de gamla trotjänarna från Astra Zeneca nu miste om.

Unionen drev de äldre medlemmarnas sak i lokala och centrala förhandlingar, och stämde till slut ISS till Arbetsdomstolen.

Men eftersom EU:s regler styr vilka villkor de anställda ska ha när en verksamhet går över från en arbetsgivare till en annan har Arbetsdomstolen vänt sig till EU-domstolen och frågat hur reglerna ska tolkas i fall som detta.

Och nu säger EU-domstolen att ISS gjorde fel. EU:s direktiv på området är till för att skydda de anställdas rättigheter då de tvingas byta arbetsgivare, fastslår domstolen. Anställningstiden hos den tidigare arbetsgivaren måste därför räknas med.

– Det här känns självklart bra, säger Jan Holmberg. Jag ser det som en stor framgång både för oss som drabbats i det här fallet och alla andra som hamnat i samma situation.

Enligt Unionens chefsjurist Martin Wästfelt kan EU-domstolens bedömning få stor principiell betydelse.

– Vi har varit oense med Almega länge om det förstärkta anställningsskyddet i fall som det här, säger Martin Wästfelt. Ett antal tvister har varit vilande i väntan på EU-domstolen.

Efter att EU-domstolen nu har gjort sin tolkning ska Arbetsdomstolen avgöra tvisten slutgiltigt. Och då EU-domstolens besked är väldigt tydligt kan Arbetsdomstolen knappast gå emot det.

När Arbetsdomstolens dom faller, vilket kan dröja några månader, får Jan Holmberg, Bo Löfgren och de båda andra Unionenmedlemmar som berörs av målet också besked om ekonomisk kompensation.