AD:s dom i november 2016 fastslår att man i ett anställningskontrakt inte säkerställer arbetstiden utan enbart själva anställningen.

Att ge arbetsgivaren rätt att korta arbetstiden rent godtyckligt och själv kunna välja vilka anställda de vill hyvla timmar ifrån, urholkar inte bara den enskilde arbetstagarens rättigheter utan hela LAS.

För Sverige blir det också problem om människor tvingas ut i deltidsarbete för att hålla arbetsgivarnas kostnader nere. Att allt fler inte kommer att kunna försörja sig blir dyrare för samhället.

IF Metall Södra Västerbotten kräver att ändringar i LAS införs på följande punkter:

• Att lagen ska skydda inte bara anställningen som sådan, utan även timmarna på anställningskontraktet.

• Att det regelverk som i dag gäller vid arbetsbrist med turordningsregler och uppsägningstid även måste tillämpas när arbetsgivare gör om heltider till deltider.

• Att A-kassa och omställningsförsäkringar anpassas så att de ger trygghet till den enskilde när de förlorar timmar och inkomst.

IF Metall Södra Västerbotten