LÄS OCKSÅ Debatt: Privatisera Arbetsförmedlingen – Grön Ungdom

I Arbetet 27/3 skriver Grön Ungdoms två språkrör Hanna Lidström och Mårten Roslund att man borde privatisera Arbetsförmedlingen. Det är trist att Grön Ungdom har anslutit sig till den gamla idén om att privatiseringar skulle lösa problem, trots att det visat sig betyda slöseri av skattepengar och sämre stöd för de arbetssökande. En arbetsförmedling ska finnas till för de som söker jobb, inte för att öka privata profitsiffror.

Att lämpa över ansvar på privata aktörer har varit populärt i Sverige på senare tid. Under regeringen Reinfeldt storsatsades det på privata jobbcoacher, lotsar och liknande. Men succén uteblev. Arbetsförmedlingen blev inte bättre och arbetslösheten sjönk inte. Dessutom var det dyra slantar; varje förmedlat jobb kostade 1 miljon kronor. För de pengarna hade man i stället kunnat anställa två sjuksköterskor i offentlig sektor.

Vinstslöseriet pågår också i dag och de problem som finns med dagens arbetsförmedling beror på just det Grön Ungdom vill ha mer av. Enligt Dagens Industri handlar det om 5 miljarder skattekronor per år för de tjänster där privata bolag är underleverantörer till Arbetsförmedlingen. Det har skett en urholkning och nedmontering av de åtgärder som behöver resurser och styrning, och samtidigt mer detaljreglering och kontroll av de arbetssökande.

För en arbetsförmedling som är till för de arbetssökande behövs en aktiv arbetsmarknadspolitik genom ansvarstagande från politiken och demokratisk styrning. Det betyder bland annat fler och bättre arbetsmarknadsutbildningar och individanpassade åtgärder – åtgärder som kostar men som är väl värda pengarna eftersom de rustar människor för att etablera sig på lång sikt. För just de grupper Grön Ungdom pekar ut – nyanlända och unga – är det särskilt viktigt.

Det saknas inte arbetsuppgifter i Sverige – samhället skriker efter ett ökat bostadsbyggande, en utbyggd kollektivtrafik, fler lärare i klassrummen och fler händer i vården. Bättre möjligheter för validering, fungerande kompletteringsutbildningar och att man får lära sig svenska från dag ett hade kunnat göra att fler fick ett arbete att gå till.

Dagens arbetsmarknad präglas av otrygghet. För oss som är unga eller nyanlända innebär det sms-anställningar och kassa villkor. Företag tillåts hyvla våra arbetstider och ställa oss mot varandra i ett försök att vinstmaximera. Högerns svar har utgångspunkt i att de som jobbar eller söker jobb ska behandlas som slit och släng-varor, medan privata företag får bidrag och slipper kontroll och ansvar.

Vi har fått nog av marknadsfundamentalism och privata jobbcoacher som tror att arbetslöshet är ett livsstilsproblem som går att fantisera bort. En arbetsförmedling värd namnet kräver politik och resurser.

Hanna Cederin, förbundsordförande Ung Vänster