Efter att Handels tecknat avtal med arbetsgivarsidan står det klart att frågan om hyvling är långt ifrån löst. En överenskommelse om en omställningstid med den gamla lönen finns på plats. Men arbetsgivare kan även i fortsättningen, med stöd av den färska AD-domen, skära ner i anställdas anställningsgrad utan hänsyn till turordning eller uppsägningstid.

Handels ordförande Susanna Gideonsson, som också är föreslagen som suppleant i Socialdemokraternas verkställande utskott, håller inte med partistyrelsen som menar att det finns stora fördelar med att parterna försöker hitta en lösning.

Hon poängterar att de kommer fortsätta driva sitt krav med full kraft.

– Den svenska modellen säger att arbetsmarknadens parter ska lösa mycket och det tycker vi också, så långt det är möjligt. Men det är inte parterna som stiftar lagar. Blir lagen trasig eller någon gör en stor reva i den, som AD-domen gjorde, måste politikerna laga lagen.

Partistyrelsen skriver samtidigt att ”om detta inte är möjligt måste lagstiftningsvägen övervägas” men pekar på det oklara parlamentariska läget som en svårighet.

– Vi vill först titta på partslösning, så att vi har tömt ut alla möjligheter, sade statsminister Stefan Löfven till Arbetet nyligen på en frågan om resultatet i Handels avtalsrörelse påverkat hans syn.

Behandlas på kongressen: Måndag 10 april 19.15 – 00.30

kongress vinster

Socialdemokraterna vill fortfarande ha vinstbegränsning för hela välfärden, framhöll partisekreterare Lena Rådström Baastad när partistyrelsens riktlinjer inför kongressen presenterades. Då kom många frågor om att partistyrelsen främst riktar in sig på skolan när de nämner vinster i välfärden. Partiet har tidigare signalerat att de kan tänka sig att gå framåt med en sektor först.

– Vi hör andra uttrycka oro om skolan, och då är frågan om de är beredda att göra upp om skolan, men den frågan måste ställas till den andra kanten, sade Stefan Löfven i februari.

LO har beslutat om en non-profit-princip för välfärden. LO:s förste vice ordförande Therese Guovelin har inga synpunkter på hur regeringen prioriterar i förhandlingar med övriga partier.

– Vår syn när det gäller skolan är att där ser vi den absolut största risken för bekymmer. Vi vill ha ett stopp för vinstuttag i skolorna. Men vi har ingen synpunkt på om det ena ska gå före det andra, sa hon till Arbetet i februari.

Men Kommunals ordförande Tobias Baudin protesterar mot att låta skolan gå först. Han tycker skolan är viktig men kommenterade så här i februari:

– Att stoppa övervinsterna i äldreomsorgen är minst lika viktigt. Resurserna bör stanna i välfärden – inte försvinna i aktieutdelningar och skatteparadis, förklarade han.

Behandlas på kongressen: Tisdag 11 april 8.30-14.30

kongress lån

De fem LO-förbunden i 6F (Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, Målarna och Seko) har en prioriterad fråga de vill driva under kongressen: lånefinansierad finanspolitik för full sysselsättning. Genom motioner från förbundens medlemmar i olika socialdemokratiska arbetarkommuner lyfter de att regeringen bör låna till investeringar som krävs för ökad sysselsättning och tillväxt.

De vill att Socialdemokraterna tar ställning för en ny lånefinansierad finanspolitik och att partiet verkar för att den offentliga sektorn tillåts växa.

Behandlas på kongressen: Måndag 10 april 8.30-12, 14.00-17.40

kongress visstid

Partistyrelsen har meddelat att ”vi ska arbeta vidare för att avskaffa allmän visstid”. Det är ett tydligare besked än på senaste kongressen 2015. Då ledde debatten till en kompromiss om att partiet skulle verka för att anställningsformen ska motiveras av arbetsgivaren.

Flera LO-förbund har drivit frågan hårt och den har lyfts i många motioner inför kongressen. I somras tog LO-kongressen beslut om att allmän visstid ska bort. Handels skriver att allmän visstid fått ”förödande konsekvenser” och att tillfällig personal blivit en permanent lösning på många arbetsplatser, något som lett till ökad otrygghet för de anställda.

Ett stort hinder återstår dock: att ta bort allmän visstid ur las har inte stöd i riksdagen.

Behandlas på kongressen: Måndag 10 april 19.15 – 00.30

heltid kongress

I flera motioner lyfts förslaget att föra in heltid som norm i lagstiftningen. Vissa motioner kombinerar detta med att heltiden ska vara utan delade turer. ”Rätten till heltid bör i första hand åstadkommas avtalsvägen. Om denna väg inte är framkomlig ska lagstiftning övervägas.”, skriver partistyrelsen inför kongressen.

Rätten till heltid har drivits hårt av Kommunal som också är det fackförbund med flest anslutna S-ombud på plats i Göteborg.
”Som arbetsgivare i kommuner och landsting driver socialdemokraterna att heltid som norm ska in i nationella kollektivavtal. Ett sådant avtal är nu tecknat mellan SKL och Kommunal. Detta avtal kan förhoppningsvis tjäna som förebild även för andra delar av arbetsmarknaden”, skriver S-ledningen.

Den menar också att delade turer först och främst är en fråga som ska lösas av arbetsmarknadens parter.

Behandlas på kongressen: Måndag 10 april 19.15 – 00.30

avdrag kongress

En skuld som Socialdemokraterna har kvar att reglera, sade LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson till Kommunalarbetaren i februari om att återinföra avdragsrätt för fackföreningsavgiften. Det var nämligen ett av partiets löften inför valet 2014, rapporterar tidningen.

Argumentet för ett återinförande av avdragsrätten är att det i dag finns en obalans på arbetsmarknaden eftersom arbetsgivare får dra av avgiften till sin arbetsgivarorganisation.

IF Metalls ordförande Anders Ferbe som sitter i Socialdemokraternas partistyrelse har sagt till Arbetet att det är i frågan om fackföreningsavgiften som synen mellan förbundet och partiet skiljer sig.

– Där har vi ungefär som alla andra LO-förbund uppfattningen att det bör genomföras en avdragsrätt för både fackavgift och a-kasseavgift. Jag hoppas fortfarande att det finns med i höstbudgeten.

Partistyrelsen skriver att den vill återinföra avdragsrätten för a-kasseavgiften. Rätten till avdrag togs bort av alliansregeringen 2007. När det gäller fackföreningsavgiften menar partistyrelsen att det ska prioriteras ”när budgetutrymmet så tillåter”.

– Det är ganska naturligt att frågan har fått stå tillbaka med tanke på det stora mottagandet av nyanlända. Men när man ser på utvecklingen av statsfinanserna bör det finnas ett sådant utrymme för 2018, påpekar Anders Ferbe.

Behandlas på kongressen: Måndag 10 april 19.15 – 00.30

arbetskläder kongress

Fram tills i tisdags tydde allt på att frågan om arbetskläder skulle bli omdebatterad på kongressen. Många motioner kräver en ändring av arbetsmiljölagen, så att arbetsgivaren blir skyldig att bekosta arbetskläder i de yrken där arbetskläder i dag är ett krav.

I tisdags rapporterade dock tidningen Kommunalarbetaren att frågan redan kan vara löst. I början av 2018 väntas nämligen Arbetsmiljöverket släppa nya föreskrifter om att arbetsgivaren ska stå för arbetskläderna. Bakgrunden är ett nytt EU-direktiv.

En viktig fråga för Kommunal. Förbundets ordförande Tobias Baudin är kritisk till det svar som partistyrelsen gett på motionerna – att det är en fråga för parterna att hantera. ”Då ska man alltså ta löneutrymme från undersköterskor för att betala arbetskläder som lagstiftaren sagt att man måste ha.”, sa han till Kommunalarbetaren nyligen.

Frågan är varför inte partistyrelsen nämner de kommande föreskrifterna från Arbetsmiljöverket. Sedan 1 januari 2016 är det lag på arbetskläder inom hemtjänst, särskilda boenden och LSS-boenden. Syftet är att minska smittspridningen.

Även tolv kommunalare och socialdemokrater i riksdagen kritiserade nyligen partistyrelsens linje i en debattartikel på Arbetet.

Behandlas på kongressen: Måndag 10 april 19.15 – 00.30

yrkeslegitimation

Ska det införas krav på yrkeslegitimation för undersköterskor? Det tycker Kommunal och flera som skrivit motioner till S-kongressen. Partistyrelsen, däremot, säger nej. Den anser att det inte finns anledning att ändra på reglerna för vem som ska omfattas av krav på yrkeslegitimation. Styrelsen menar att det finns stora risker och kan leda till merarbete och pekar på att det var fallet för lärarlegitimationer som infördes 2011.

Samtidigt förslog en statlig utredare nyligen att ett undersköterskeleg ska införas senast 2025. Något som äldreminister Åsa Regnér (S) säger att hon vill titta närmare på, rapporterar Kommunalarbetaren.  

Det handlar om mer än en plastbricka, påpekar Mirja Räihä, facklig ledare för Socialdemokraterna i Stockholms partidistrikt.

– För oss kommunalare är det enormt viktig fråga. I dag köper kommuner undersköterskeutbildningar där du inte kan få något annat jobb än i den kommunen. I dag vet inte heller arbetsgivare vad de får eftersom det inte är en skyddad yrkestitel.

Behandlas på kongressen: Måndag 10 april 8.30-12, 14.00-17.40

LO-fackens närvaro i siffror:

Totalt antal ombud på kongressen: 350

Ombud med LO-koppling:

Kommunal: Drygt 40.

IF Metall: 23

6F: 18

Pappers: 2

Handels: 32.

Övriga förbund: inga uppgifter.

Facket i S-toppen:

Flera fackliga personer föreslås till partiets verkställande utskott (VU) och partistyrelsen. De är:

• LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson föreslås väljas om till VU.

• Handels ordförande Susanna Gideonsson förslås som ny suppleant i VU.

• Byggnads ordförande Johan Lindholm föreslås som ny ledamot i partistyrelsen.

Marie Nilsson, vice ordförande för IF Metall och ordförandekandidat, föreslås som ny ledamot i partistyrelsen.

De som lämnar ledningen är IF Metalls ordförande Anders Ferbe, Sekos ordförande Janne Rudén och Therese Guovelin, förste vice ordförande för LO.

S-kongress 2017

Löfven: Parterna måste lösa hyvling

• LO: Inför tak för kommunalskatt

• Missnöje med S-besked om hyvling

• Så hanterar S-ledningen LO:s frågor

• S: ”Vinstuttaget i hela välfärdssektorn måste bort”

• S: ”Jobb och tillväxt i hela landet blir centralt i valet 2018”

• Kommunal sågar S-förslag om vinst

• Årets fackliga hjälte driver på inför S-kongressen

• S vill rädda jobb i kristider

• Visstid het fråga inför S-kongress

Ledare & Debatt S-kongress

• DEBATT Obligatoriska arbetskläder ska bekostas av arbetsgivaren – Kommunalare i riksdagen

• LEDARE S måste åter till en rättvis fördelning – Martin Klepke

• DEBATT Arbetskläder en rättighet, Socialdemokraterna – Tobias Baudin och Lenita Granlund, Kommunal

• DEBATT Här är vad som krävs för full sysselsättning –  Skånes fackliga utskott