Mannen blev därmed avstängd från det arbetsmarknadspolitiska programmet och gick miste om sin aktivitetsersättning under 45 dagar.

Han hade blivit uppringd av ett företag som sysslar med lotteriverksamhet och som ville erbjuda honom jobb. Mannen tackade snabbt nej med hänvisning till sin kristna tro. Enligt honom handlar det om en”religiös helhetsbild med ett förbud mot allt som har att göra med vinningslystnad”. Och att vinningslystnad är att jämställa med avgudadyrkan inom Jehovas vitten. Han riskerade  att uteslutas ut församlingen om han tog jobbet.

Enligt Arbetsförmedlingen var hans religiösa skäl inte skäl nog att tacka nej till en anställningsintervju. Enligt myndigheten leder det till sanktioner för alla som tackar nej till eventuella jobb, inom jobb- och utvecklingsgaranti.

Man drog in hans anvisning till programmet eftersom man ansåg att han misskött sig.

Mannen drev med hjälp av Diskrimineringsombudsmannen (DO) fallet till domstol, där tingsrätten ansåg att han blivit diskriminerad. Arbetsförmedlingen överklagade.

Men nu kommer även hovrätten fram till att mannen utsatts för så kallad indirekt diskriminering, att en hel grupp stängs ute på grund av ett kriterium som Arbetsförmedlingen anser vara neutralt, när man tvingar en person att acceptera jobb inom lotteriverksamhet.

Mannen får 60 000 kronor i ersättning. Och Arbetsförmedlingen ska ersätta DO för kostnaderna för rättegången på drygt 20 000 kronor.

Arbetsförmedlingen har till och med den 19 april på sig att överklaga hovrättens dom till Högsta domstolen.