Det är naturligtvis fatalt eftersom förslagets ena del riktar sig direkt till svenska arbetsgivare där LO öppnar för möjligheten att skapa en tillfällig lönesättning för dem som står långt från arbetsmarknaden.

Det andra delen i förslaget är en uppmaning till staten att kraftigt höja studiemedlen och satsa på utbildning. Men på grund av den tystnad, ja närmast totala radioskugga, som Svenskt Näringsliv verkar befinna sig i när det gäller lönedelen har någon mer omfattande reaktion från politiskt håll när det gäller utbildningsdelen uteblivit.

Och det är naturligtvis i längden lika fatalt om förslaget ska nå resultat. Svensk arbetsmarknad är i dag kraftigt tudelad utifrån vilken utbildning den sökande har. Det har blivit lätt att få jobb för dem som har gymnasium och svårt för dem utan.

Det är bakgrunden till att vi nu samtidigt kan se både arbetslösa och företag som skriker efter arbetskraft. Och LO:s förslag blir då ganska naturligt det traditionella, logiska, verkningsfulla och mest rationella, det vill säga att driva på för att utbilda de arbetslösa till de jobb som finns.

Eller som LO-ekonomen Torbjörn Hållö uttryckte det på det seminarium som LO höll om förslaget på måndagen; ”Vi måste stärka kunskapen och hålla kvar vid hög produktivitet”. Och detta har blivit extremt viktigt när nyanlända kommer hit.

För arbetsgivaren, eller för den delen även för flera borgerliga partier, är det här inte alls lika självklart. I stället för den logiska lösningen att utbilda folk till de jobb som finns vill de skapa ny enkla jobb med låga löner.

Men det är ett förslag som helt skulle omdana vårt samhälle. Det skapar en permanent lösning som stoppar upp både produktivitets- och löneutvecklingen för arbetaryrken samtidigt som de nya enkla jobben med låga löner starkt kommer att öka klassklyftorna. LO:s förslag är i stället en temporär lösning som fokuserar på att människor ska utbildas. Därmed hålls produktivitetsutveckling igång. Arbetaryrken halkar inte efter och löneutvecklingen hålls uppe.

Det är samtidigt viktigt att se att de borgerliga försöken att påskina ett samhällsansvar, där indignerade allianspolitiker gång på gång upprepar att enkla lågbetalda jobb måste skapas för att de med låg utbildning ska kunna ta ”ett första steg” in på arbetsmarknaden, dessutom inte alls stämmer. Med permanenta nya enkla låglönejobb permanentas även ett låglöneskikt i samhället med oacceptabla anställningsvillkor som dessutom hotar att pressa ned lönerna också för andra arbetargrupper.

I dag finns en rad statliga anställningsstöd och subventionerade anställningsformer. För en del branscher kanske det räcker med dessa stöd i kombination med ordentliga satsningar på utbildning.  För andra branscher öppnar LO:s förslag för nya överenskommelser mellan parterna.

Men ska det över huvud taget leda någonstans måste ju Svenskt Näringsliv någon gång svara.

 

Läs mer om utbildningsjobb

SKL: Inför ny utbildningsmodell för nyanlända

• Hur låga löner går det att försörja sig på?

• Oklart väg för utbildningsjobb

• Jobben allt mer ojämnt fördelade

• LO:s låglöneutspel får kritik

• LO:s långa resa i Sverige

• Perspektiv: Kan LO:s utspel bota ministerns huvudvärk? – Lena Hennel

• Ledare: LO:s utbildningsjobb kan lösa matchningsproblemen – Maria Ehlin Kolk

• LO öppnar för lägre löner