Fackförbundet Kommunal har länge drivit på för att de anställda själva ska slippa stå för arbetskläder inom äldre- och handikappomsorgen. Nu skriver Kommunalarbetaren att Arbetsmiljöverket – och EU – hinner före politikerna.

I början av nästa år ska ett EU-direktiv tas in i det svenska regelverket. Där slås tydligt fast inte bara att arbetskläder är ett måste utan också att det är arbetsgivarna som ska bekosta dem.

Beskedet till KA kommer från Vänsterpartiets Ulla Andersson, hennes parti har drivit på för att de anställda ska slippa stå för sina arbetskläder.

– Frågan om arbetskläder inom handikapp- och äldreomsorgen ser ut att få sin lösning äntligen. En fråga som Kommunal har drivit i så många år. Det är fantastiskt. Nu får vi fira, säger Ulla Andersson till tidningen.

Arbetsmarknadens parter ska bjudas in till samtal för att få till den exakta formuleringen av myndighetens föreskrift. Bakgrunden är, skriver KA, det regelverk som sedan januari 2016 säger att anställda inom hemtjänst, äldreboenden och på LSS-boenden för funktionshindrade måste bära arbetskläder. Där sägs däremot inget om vem som ska finansiera dem.