För att minska smittspridning är arbetskläder ett lagstadgat krav inom svensk vård och omsorg sedan 1 januari 2016. Bra! Resistenta bakterier och vårdrelaterade infektioner kan flytta sig från en person till en annan via kläder och ingen ska behöva bli sjuk eller sjukare av att befinna sig inom vård och omsorg, varken som anställd eller brukare.

Kort efter kravets införande visade det sig att anställda får förlita sig på tur i val av arbetsgivare för att slippa behöva betala dessa arbetskläder ur egen ficka. Fackförbundet Kommunal tog frågan till domstol. Man utgick från att få rätt.

För inte kunde det vara lagstiftarens intention att anställda i vården själva ska betala arbetskläder de är tvungna att bära och som bara får användas på arbetet? Jo, så ser regelverket ut i dag och Kommunal förlorade i högsta förvaltningsdomstolen. Att en lagändring behövs är helt uppenbart!

Den som arbetar hos flera arbetsgivare, vilket är ganska vanligt inom äldreomsorgen, är tvungen att ha minst tre ombyten per arbetsgivare. Varje ombyte kostar cirka 1 000 kronor, och kostnaden för den enskilde landar snabbt på minst 3 000 kronor. För något som alltså krävs i jobbet. Eftersom kläderna inte klassas som skyddskläder är utgiften inte heller avdragsgill.

Så här kan vi inte ha det. Vid Socialdemokraternas kongress i april behövs ett tydligt beslut om att driva en förändring av arbetsmiljölagen så att arbetsgivarens ansvar att tillhandahålla arbetskläder blir glasklart.

Här väljer vi att gå emot vår egen partistyrelse som i motionssvar sagt att parterna bör lösa frågan. Parterna, alltså fack och arbetsgivare. Men det är inte rimligt, tycker vi.

Vid ett förhandlingsbord är det alltid ett givande och tagande. Ska anställda inom vård och omsorg behöva byta bort annat som rör lön och arbetsvillkor för att få de kläder som de enligt lag måste bära i jobbet?  Nej, svarar vi. Det löser heller inte problemet för de som arbetar hos arbetsgivare som saknar kollektivavtal.

När arbetskläder är ett krav i jobbet – måste arbetsgivaren självklart stå för dem. Det tycker också nio av tio när fackförbundet Kommunal frågar svenska folket med hjälp av SIFO. Arbetsmiljöverket kan enkelt genom en förordning ändra på detta bara de får uppdraget.

Tycker du som vi? Hjälp gärna till att sprida ordet!

Ann-Christin Ahlberg (S),
Johan Andersson (S),
Marianne Pettersson (S),
Lennart Axelsson (S),
Caroline Helmersson Olsson (S),
Krister Örnfjäder (S),
Gunilla Svantorp (S),
Veronica Lindholm (S),
Paula Holmqvist (S),
Agneta Gille (S),
Suzanne Svensson (S),
Jennie Nilsson (S),
Kommunalare i Riksdagen

Ledare & Debatt S-kongress

LEDARE S måste åter till en rättvis fördelning – Martin Klepke

DEBATT Arbetskläder en rättighet, Socialdemokraterna – Tobias Baudin och Lenita Granlund, Kommunal

DEBATT Här är vad som krävs för full sysselsättning –  Skånes fackliga utskott

S-kongress 2017

Missnöje med S-besked om hyvling

• Så hanterar S-ledningen LO:s frågor

S: ”Vinstuttaget i hela välfärdssektorn måste bort”

• S: ”Jobb och tillväxt i hela landet blir centralt i valet 2018”

• Kommunal sågar S-förslag om vinst

• Årets fackliga hjälte driver på inför S-kongressen

• S vill rädda jobb i kristider

• Visstid het fråga inför S-kongress