Per Molander, tidigare generaldirektör för Inspektionen för socialförsäkringen, skräder inte orden när han föreslår långtgående ekonomisk/politiska ändringar i en ny omfattande rapport från ESO, Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi.

När det gäller vinstuttag kommer även Per Molander i sin 280-sidiga genomgång fram till det uppenbara: Att välfärdsföretagens vinstuttag utarmar välfärden och förslösar våra skattepengar.

Till skillnad från fungerande marknader har systemet med privata vinstuttag på skattefinansierad verksamhet skapat en ”kvasimarknad”. Till skillnad från på en fungerande marknad saknar denna kvasimarknad allt samband mellan pris och efterfrågan, konstaterar Per Molander.

Det betyder att om en producent gör en ”produktivitetsförbättring”, det vill säga sänker kostnaderna för verksamheten, till exempel genom att sparka en lärare eller ge demenssjuka knäckebröd i stället för middag, så kommer det inte ”kunderna” till del, det vill säga eleverna eller de sjuka. Inte heller skattebetalarna drar någon nytta av denna ”produktivitetsförbättring”.

Samhället sparar alltså inga pengar på de privata välfärdsföretagen. Det enda som händer är att företaget efter en nedskärning kan kalla en större andel av de skatter de får för vinst och till företagsägarnas stora glädje föra ut pengarna till något skatteparadis.

Tillräckligt många utredningar har nu visat vinstintressets förödelse. Det är därför hög tid att göra det som måste göras om vi inte helt ska montera ned vår välfärd och i stället skicka våra skattepengar direkt till välfärdsföretagens konton på Caymanöarna. Vi måste slutligen kasta ut vinstintresset ur skattefinansierad välfärd. Så kan vi därefter fortsätta med att ta oss an de övriga nödvändiga förändringarna som Per Molander också påpekar; missgreppen inom socialförsäkringen och premiepensionssystemet.