Otryggheten på svensk arbetsmarknad växer. Din anställningstrygghet som fast anställd på heltid är inte längre säker. Sedan Arbetsdomstolens (AD) dom i höstas finns inte längre tryggheten och rätten till en rimlig omställningstid om du blir arbetslös. Domen i AD visade att arbetsgivare kan hyvla timmar från ditt anställningskontrakt.

Du får välja på att arbeta färre timmar eller bli uppsagd. Turordningsreglerna i Lagen om anställningsskydd (LAS) gäller inte och du garanteras ingen omställningstid.

Vi samlas nu i kampanjen #sluta hyvla. Här berättar människor om hur de känner stress och oro. Kan jag försörja mig imorgon? Som fackliga organisationer vill vi hitta lösningar där heltidsanställning är norm. Om du blir uppsagd måste du ha rätt till trygghetsförsäkringar och få rimlig tid att söka nytt jobb. Det är inte okej att plötsligt bli av med delar av inkomsten från den ena dagen till den andra!

Med dagens regelverk kämpar vi i motvind. Därför måste regelverket ändras. Vi driver frågan om hyvling i årets avtalsrörelse och ställer krav på Medieföretagen, Svensk Handel, KFO och Visita. Det skydd arbetstagare har mot uppsägning ska gälla även då arbetsgivare tänker minska antalet timmar på anställningskontraktet.

Arbetsgivarna måste svara: Varför vill ni inte att anställda ska ha trygghet på jobbet? Går det att bygga en bra verksamhet med anställda som bär på en ständig känsla av oro?

Varför ställer ni inte upp bakom våra krav på att anställda som sägs upp ska ha rätt till en rimlig omställningstid och tillgång till a-kassa och andra trygghetsförsäkringar?

Vi är övertygade om att människor gör ett bättre jobb om de mår bra och är trygga på jobbet. För de arbetsgivare som delar vår uppfattning borde det inte vara några problem att gå oss till mötes.

Som fackliga organisationer kämpar vi med kraft mot hyvling av anställningsgraden. Vår uppgift är alltid att hitta konstruktiva lösningar. Men om vi inte lyckas hindra att företag säger upp delar av tjänster arbetar vi ständigt för att arbetsgivaren ska följa turordningsreglerna och ge anställda en omställningstid. Anställningstryggheten måste stärkas och heltid bli norm. Att sätta stopp för hyvlingen är ett första steg. Våra medlemmar står bakom oss i detta arbete. De förväntar sig att vi tar strid för den grundläggande tryggheten i arbetslivet.

Vi kan inte ha en arbetsmarknad där arbetsgivare som vägrar teckna kollektivavtal kan komma undan med vad som helst, medan de som omfattas av avtal måste följa ett gemensamt regelverk. Därför räcker det inte att reglera frågan i kollektivavtal. AD:s dom slår fast hur LAS ska tolkas. Lagen måste ändras så att även timmarna på anställningskontraktet skyddas.

Det är hög tid att stoppa hyvlingen. Om vi ska locka fler anställda till våra branscher måste anställningarna bli trygga.  Nu är det upp till bevis för arbetsgivarna i avtalsförhandlingarna – sluta hyvla!

Arbetet förklarar Hyvling