Ett företag med ett gulligt svenskt namn vars enda syfte är att maximera vinsten till de engelska riskkapitalägarna. En upphandling där företaget med det gulliga namnet genast vill hyvla ned personalens tjänster till deltider. Och ett kommunalt alliansstyre som svär sig fri från allt ansvar.

Turerna kring ett demensboende i Sundbyberg norr om Stockholm innehåller mycket av det som under senare år har försämrat LO-anslutnas arbetsvillkor – och på sikt hotas dessutom personalens pensioner.

Så här ser det ut:

1.Hyvling. I dagarna får demensboendet på Ekbackens äldrecentrum i Sundbyberg ny förvaltare. Redan innan är oron stor. Anställda har demonstrerat utanför kommunhuset i Sundbyberg sedan de fått reda på att det företag som ska ta över driften, Frösunda Omsorg, har för avsikt att sänka arbetstiden med mellan 20 och 40 procent, berättar Kommunal Stockholms ordförande Jessica Klementsson.

Att hyvla ned arbetstiden för personalen har blivit de mindre nogräknade företagens sätt att maximera vinsten. Genom hyvling ökar arbetstempot samtidigt som lönekostnaden sänks. Blir personalbristen för uppenbar täcks det med tillfälliga extratimmar. I en uppmärksammad dom i Arbetsdomstolen i höstas fick förfarandet tyvärr godkänt efter att det mindre nogräknade företaget Coop satt hyvling i system.

2.Vinstuttag ur välfärden. Det är inte förvånande att privat drivna välfärdsföretag, vars målsättning är att maximera vinsten, anammar metoden att öka tempot och skär ned på personalen genom hyvling.

Frösunda Omsorg ägs av det brittiska riskkapitalbolaget HG Capital. HG Capital vet ingenting om äldrevård, vare sig i Sundbyberg eller Sverige, annat än att de kan göra stora pengar på demensboenden i landet i norr. Vi kan alltså förvänta oss att hyvling sprids till alla former av vinstsyftande välfärdsföretag.

3.Offentlig upphandling. Upphandlingen av driften av demensboendet i Sundbyberg uppvisar alla brister som de rödgröna har velat bli av med men som Alliansen och Sverigedemokraterna har stoppat. Äldrenämndens ordförande i Sundbyberg, Maria Bohman Kreij (KD), säger till Arbetet att det inte är politikernas sak att lägga sig i tjänstgöringsgrad.

Men det är just det Alliansen gör när de i riksdagen blockerar möjligheten att ställa krav på rimliga arbetsvillkor vid offentlig upphandling. Resultatet blir att det företag som sätter lägsta kostnader för arbetsvillkor och personal kan presentera lägst bud och därmed vinna upphandlingen.

4.Pension. LO-kvinnor har i dag 29 procent lägre pension än männen. Den främsta orsaken är att kvinnor oftare jobbar deltid. Den sänkta arbetstid som personalen på demensboendet i Sundbyberg erbjuds ger alltså återverkningar inte bara i form av större osäkerhet och lägre månadslön nu utan också i form av en sämre pension senare i livet.

5.Avtal. Samtidigt pågår en annan utveckling. I kommuner och landsting har parterna, fackförbundet Kommunal och arbetsgivarna i SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, enats om att heltid ska vara norm. Det är dels en följd av att SKL har fått en rödgrön majoritet i valet 2014, men också ett resultat av fackligt arbete.

Utvecklingen går alltså i två motsatta spår, dels mer hyvling på privat drivna anläggningar som vill ha kvar ohämmade vinstuttag. Men också tvärtom fler heltider på kommunalt drivna anläggningar.

Slutsatsen är uppenbar: för att värna försörjning, bra arbetsvillkor och rimliga pensioner måste vi få stopp på både hyvling och vinstuttag ut skattefinansierad välfärd. Och att det därtill spelar en avgörande roll om kommuner, landsting och riksdag leds av ett rödgrönt styre eller av Alliansen är fullständigt uppenbart.