David Johnsson, VD TMF

David Johnsson, vd, Trä- och möbelföretagen. Foto: Orlando G. Bergström

Trä- och möbelföretagen är överens med GS om det mesta – och arbetsgivarna räknar med att nya avtal är klara på fredag. Blir vi inte klara i tid, så blir det svårare för industrins parter att sätta ”märket” för resten av arbetsmarknaden, säger TMF:s vd David Johnsson.

LÄS OCKSÅ GS svarar: ”De viktiga frågorna är inte med”

I dag, tisdag, inleds slutförhandlingen om hur mycket lönerna ska höjas för industrins anställda efter att de gamla avtalen löper ut den 31 mars. Parallellt fortsätter Trä- och möbelföretagen (TMF) och GS-facket att förhandla om nya villkor specifikt för sin bransch.

– Vi är i stora delar överens med GS, säger TMF:s vd David Johnsson.

Bland annat har TMF och GS enats om en ”arbetsgivar-stupstock” vad gäller kontinuerligt tvåskift. Innebörden är att om parterna inte kan komma överens lokalt, så bestämmer arbetsgivaren.

– Därmed kommer det att bli lättare att införa den här driftsformen, säger David Johnsson.

Vilka frågor återstår att lösa mellan er och GS?
– Vi fortsätter att diskutera avsättning till deltidspension, som GS har yrkat på, svarar David Johnsson. Vi anser att det är rimligt att gifta ihop systemet för deltidspension med systemet för arbetstidsförkortning. Det är administrativt tungt att hantera två skilda system.

Inom trä- och möbelindustrin kan de anställda välja om de vill ta ut sin arbetstidsförkortning (totalt 63 timmar per år) som kontant lön, ledig tid eller avsättning till pensionen. TMF vill styra över arbetstidsförkortningen mot pension, och påminner om att pension är förstahandsalternativet på en del avtalsområden inom verkstadsindustrin.

– Det vore märkligt om metallarbetare skulle ha bättre pension än träindustriarbetare, säger David Jonsson.

Förhandlingarna om de branschspecifika frågorna går nu in i slutspurten. De förs parallellt med slutförhandlingen om löneökningarnas storlek och avtalsperiodens längd, som leds av två opartiska ordföranden.

TMF och GS förhandlar direkt med varandra, men rapporterar till de opolitiska ordförandena, för att en heltäckande uppgörelse ska kunna skrivas under innan de gamla avtalen löper ut den 31 mars.

Tror du att industrins parter har nya avtal klara på fredag?
– Det är absolut ambitionen, säger David Johnsson. Det är viktigt inte minst för lönenormeringen. Många ligger i kö bakom oss, de är redo att sätta igång med realförhandlingar. Det ökar trycket på oss att bli färdiga i tid.

Läs mer om industriavtalet

Fackligt nej till industriavtal

• Opo: ”Industriförhandlingarna kan vara klara på fredag”

• Första lönebudet lämnat till facken inom industrin

• Semesterbesked från arbetsgivare, men fortfarande märkestvist

• Därför kritiseras märket

• Avtalspodden Lönekampen del 4: ”Vem ska ha makten över din fritid”

• Facken: Arbetsgivaren vill ha ensam makt över din tid

• Industrifacken kan acceptera avtal på tre år

• Budet från industrins arbetsgivare: 1,5 procent

• Här är industrifackens krav

• Weihe: ”IF  Metall-krav sänker industriavtalet”