Sjukskriven i 30 dagar, sedan måste arbetsgivaren ha en plan för att få den anställde tillbaka i arbete. Det är innehållet i ett nytt lagförslag som kan bli verklighet till nästa sommar.

– Det kommer förhoppningsvis bli ganska stor skillnad. I dag ställer systemet stora krav på individen, jämfört med de rättigheter man har, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) till TT.

Arbetsmiljölagen ställer i dag krav på arbetsgivare att göra insatser för att hjälpa sjukskrivna anställda med rehabilitering, men Annika Strandhäll hoppas att den föreslagna lagstiftningen ska bidra till en tydligare ansvarfördelning.

– Vi förstärker kravet på insatser för att få arbetstagare tillbaka i arbete, säger hon.

– Vi har i dag ganska mycket forskning kring det här och den visar att om man kommer igång tidigt och om arbetsplatsen är inkopplad så lyckas man bättre. Vi måste använda den kunskapen för att få ner sjukskrivningarna.

I lagförslaget finns också ett stöd till arbetsgivaren för att denne ska kunna genomföra effektiva anpassnings- och rehabiliteringsåtgärder. Arbetsgivaren ska kunna få högst 10 000 kronor per år och anställd, med ett tak på 200 000 kronor per arbetsgivare.

– Tanken är att det ska hjälpa mindre företag som kanske saknar resurser och kunskaper för att hjälpa arbetstagaren, säger Strandhäll, som poängterar att summan, 10 000 kronor per år, är framräknad i samråd med aktörer från arbetsmarknaden.

Jonas Stenmo är chefsjurist på Almega, tjänsteföretagens branschorganisation. Han säger att kraven på arbetsgivarna kan vara svåra att leva upp till när arbetstagare drabbas av psykiska besvär.

– När det handlar om fysiska åkommor är det relativt lätt för arbetsgivare att göra en plan. Problemet är att det är den psykiska ohälsan som ökar, säger han.

– Nu lägger man ansvaret på arbetsgivaren för problem som ingen riktigt vet hur man ska lösa.

Även Svenskt näringsliv är tveksamma till lagförslagen.

– Det är ett ganska föråldrat och fyrkantigt sätt att se på problemet. Det finns inte en lösning för alla problem, alla diagnoser. Jag tror inte alls på det här förslaget, säger Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert hos organisationen.

Men medan hon ger tummen ner för ökade krav på arbetsgivarna är hon försiktigt positiv till förslaget om stöd, något hon tror kan vara viktigt för små företag.

– De mindre arbetsgivarna efterfrågar mer stöd och om det här kan möta upp det så är det välkommet.

Förslagen i korthet:

• Arbetsgivare blir skyldiga att ta fram en plan för återgång i arbete tillsammans med arbetstagaren, senast då den anställde har varit frånvarande på grund av sjukdom i 30 dagar.

• Arbetsgivaren får ett utökat stöd för genomförandet av de anpassnings- och rehabiliteringsåtgärder som ingår i planen.

• Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd lämnas till en arbetsgivare med högst 10 000 kronor per arbetstagare och år, med ett tak på 200 000 kr per arbetsgivare.

Källa: Regeringen

Läs mer om sjukfrånvaro

Strandhäll: ”Parternas engagemang kan ha påverkat sjuktalen”

• Strandhäll (S): ”Vi är beredda att ändra lagen”

• Oklart hur mycket sjukfrånvaron minskar efter skrotat förslag

• Regeringen drar tillbaka omstritt sjukförslag

• Mer företagshälsovård ska minska sjukfrånvaro

• Parterna överens hur sjukfrånvaron ska minska

• Arbetsgivare ska betala för sjukskrivna