– Den som ska läsa in sin gymnasieutbildning senare än de man pluggade med är ofta väldigt rädd för att skuldsätta sig. Vi vill helt enkelt uppmuntra till att alla människor kan få en gymnasieutbildning. Det är så viktigt för deras chanser på arbetsmarknaden, men också väldigt viktigt för samhällets kompetensförsörjning, säger Anna Ekström.

Stödet ska betalas ut i 50 veckor för heltidsstudier, eller 100 veckor vid halvtidsstudier. De som behöver läsa en längre utbildning hänvisas till det vanliga studiemedelsystemet.

Satsningen Studiestartsstödet som nu lämnas som en proposition till riksdagen är tänkt att träda i kraft vid halvårsskiftet. Regeringen avsätter nära en halv miljard kronor för det första halvåret, och därefter nästan en miljard kronor per år.

Anna Ekström säger att hon förväntar sig att en majoritet av riksdagen ställer sig bakom förslaget.

– Finansieringen av reformen är säkrad i och med budgetpropositionen, så jag utgår från att det här är en proposition som kommer att mötas med entusiasm, säger Ekström.

Studiestartsstödet

• Studiestartsstödet på 2 128 kronor per studievecka ska ges till vuxna som har ett stort behov av utbildning på grundläggande eller på gymnasial nivå, och som har varit inskrivna på arbetsförmedlingen i minst sex månader.

• Stödet ska betalas ut i högst 50 veckor vid heltidsstudier, och 100 veckor vid halvtidsstudier, efter beslut av kommunerna i samråd med arbetsförmedlingen.

• Dagens bidrag för heltidsstudier på gymnasienivå är 712 kronor per studievecka.

• Satsningen är tänkt att träda i kraft den 2 juli 2017 och ska nå 15 000—20 000 personer varje år.

• Regeringen avsätter 448 miljoner kronor till satsningen under andra halvåret 2017, 909 miljoner kronor under 2018, 930 miljoner under 2019 och 960 miljoner under 2020.

Källa: Regeringen