Bullriga ljudmiljöer, dålig ventilation, ohälsosam arbetsbelastning, hot och våld. Det är några av problemen som elever och personal på landets skolor lider av, enligt en nationell tillsyn som Arbetsmiljöverket har genomfört.

– Sådana här brister i arbetsmiljön som vi sett på skolorna runt om i landet är allvarliga eftersom det finns risk att elever och lärare skadar sig eller blir sjuka på grund av arbetsmiljön i skolan, säger Pia Zätterström, tillsynschef på Arbetsmiljöverket, till TV4 Nyheterna.

Underlaget är omfattande. Totalt inspekterades arbetsmiljön i 2 200 av landets 6 000 skolor mellan 2013 och 2016.

– Det är tyvärr inga förvånande siffror, även om de är alarmerande, säger Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund.

– Det är jättetrögt att få förändring på arbetsmiljöområdet ute på skolorna.

Åsa Fahlén lyfter bland annat fram undermålig städning och dålig ventilation som stora bekymmer — och säger att den psykosociala arbetsmiljön i skolorna blivit ett allt större problem de senaste åren.

– Det har blivit trängre i skolorna. Lärare och andra som jobbar i skolorna har fått mer att göra, vilket gör att det blir en ökad stress och press. Det förekommer hot och våld. Det har eskalerat på senare tid, säger hon.

– På en vanlig arbetsplats hade man inte accepterat det på samma sätt.

Gustav Fridolin gör en snarlik analys om problemens orsaker.

– Blir man färre medarbetare, skjuter man upp en nödvändig renovering, ska fler elever tryckas in i samma klass — då blir det stökigare och sämre arbetsmiljö, både för läraren och för barnen, säger han.

Arbetsmiljön i skolorna är formellt kommunernas ansvar, men utbildningsministern medger att problemen är så omfattande att det även faller på staten.

– Staten behöver ta ett större ansvar för finansieringen av skolan.

Gustav Fridolin lyfter fram den nuvarande regeringens satsning, och kritiserar sina föregångare.

– Många skolor är slitna. Det är såklart märkligt att det varit så att man kunnat få avdrag för att bygga om köket en gång till, men det har inte funnits statliga pengar till att rusta upp barnens skolor. Det finns det nu.

Vanliga brister

• Bristande dokumentation om arbetsmiljöarbetet.
• Ohälsosam arbetsbelastning.
• Luftkvalitet och ventilation.
• Rutiner för drift och underhåll av skolfastigheten.
• Buller.
• Hot och våld.

Källa: Arbetsmiljöverket