I förra veckan presenterade LO sitt förslag om utbildningsjobb, ett sätt för främst nyanlända med grundskoleutbildning att komma in på arbetsmarknaden genom lägre lönekostnader och utbildning vid sidan av jobbet. Då sträckte LO-ordföranden Karl-Petter Thorwaldsson tydligt ut en hand till Svenskt Näringsliv.

– Det här är inget vi kan göra ensamma. Därför hoppas vi att Svenskt Näringsliv vill återuppta förhandlingarna med oss så att vi kan komma fram till ett partsgemensamt system. Sen behöver också staten ta sitt ansvar, bland annat när det gäller utbildningsdelen, sa han då i ett uttalande.

Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne välkomnade beskedet. Hon menar att det i praktiken innebär en utvidgning av de yrkesintroduktionsanställningar, YA-jobb, som finns i många branscher, en kombination av arbete och utbildning för ungdomar upp till 24 år.

LO påpekar dock att YA-jobben innebär utbildning i arbetsgivarens regi medan LO vill att staten ska ta utbildningsansvaret för utbildningsjobben.

Men samtidigt menar Svenskt Näringsliv att det inte krävs några centrala förhandlingar.

– Nya avtal på det här området måste ske mellan förbunden och branschorganisationerna. Det är så det går till i dag, säger Peter Isling, presschef på Svenskt Näringsliv.

På LO:s pressavdelning säger man att vissa frågor säkert måste lösas branschvis. Men att utgångspunkten är centrala förhandlingar mellan LO och Svenskt Näringsliv. Även regeringen är en viktig part. LO ställer nämligen krav på staten för att vara beredd att ingå avtal om utbildningsjobb: obligatorisk grundskola för nyanlända under 40 år, studiestöd för de i utbildningsjobb och att parterna får ett ”ökat inflytande över subventioner inom arbetsmarknadspolitiken”.

Just nu väntar alltså LO på att Svenskt Näringsliv ska vilja återuppta förhandlingarna som brakade samman strax före jul.

Men enligt Svenskt Näringslivs presschef handlade de samtalen om något helt annat. Då gällde det inte de som skulle omfattas av utbildningsjobben utan de nyanlända som saknar grundskoleutbildning.

– Målet var att hitta punkter där vi var överens och kunde gå till regeringen och säga gör det här. Det vi är överens om nu är att för den gruppen krävs politiska lösningar men vi är inte överens om vilka.

Men kan det inte finnas en poäng att försöka hitta en gemensam ståndpunkt även för utbildningsjobben?
– Men vi har ju sagt att det här är bra, om man kan utveckla de här YA-avtalen för den grupp som LO pekar på. Våra medlemsförbund medverkar nog gärna till detta. Det är bra om LO trycker på sina förbund att sätta sig och börja prata med våra förbund om detta.

Så det blir inga samtal med LO?
– Nej det behövs ju inte. Nu kan Teknikföretagen förhandla med IF metall och Almega kan förhandla med sina. Det är så vi gör.

På LO vill ingen kommentera varför centrala förhandlingar med Svenskt Näringsliv är viktigt, inte heller om det är en förutsättning för att förverkliga utbildningsjobben. Inte heller om branschförhandlingar kan vara en väg framåt nu.
– Vi vill inte kommentera några detaljer just nu eftersom vi är öppna för förhandlingar med Svenskt Näringsliv. Vi vill inte vill förstöra förhandlingsläget, säger Jon Andersson, pressekreterare på LO.

Så här sa arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) när hon intervjuades av Arbetet nyligen:

– Jag hoppas och tror att vi kommer att få till ett avtal eller en överenskommelse mellan LO och Svenskt Näringsliv brett på arbetsmarknaden, som sedan naturligtvis kommer behöva konkretiseras branschvis.

Den stora arbetsgivarorganisationen Almega ser positivt på LO:s förslag och är redo att förhandla.

– Det är branschvis man tecknar avtalen så det är branschvisa förhandlingar vi vill ha, mellan våra förbund och LO:s förbund, säger David Wästberg, arbetsgivarpolitisk expert på Almega.

Teknikföretagens förhandlingschef Anders Weihe säger att han tycker att det finns anledning för parterna att diskutera frågan om hur nyanlända ska integreras på svensk arbetsmarknad. Han menar att Teknikföretagen och IF Metall är överens om att frågan måste lösas, men han tycker att LO:s förslag är för vagt för att ta ställning till.

– Det som är väldigt viktigt att markera är att det parterna kan göra är en mindre del. Det huvudsakliga ansvaret ligger på staten. Det finns anledning att på sektorsnivå föra en diskussion med motsvarigheterna på LO-sidan. Men vi ska inte enligt min uppfattning träffa några nya kollektivavtal utan göra anpassningar av de befintliga avtalen så att du har möjlighet till någon slags etableringsanställning.

– Det kan vara intressant att Svenskt Näringsliv och LO på något sätt deltar i diskussionerna men det är inte där avtal ska diskuteras, konstaterar Anders Weihe.

Läs mer om utbildningsjobb

• Jobben allt mer ojämnt fördelade

• LO:s låglöneutspel får kritik

• LO:s långa resa i Sverige

• Perspektiv: Kan LO:s utspel bota ministerns huvudvärk? – Lena Hennel

• Ledare: LO:s utbildningsjobb kan lösa matchningsproblemen – Maria Ehlin Kolk

• LO öppnar för lägre löner