Arbetet har berättat om de stora oklarheterna som råder kring rätten till a-kassa för frilansare som använder sig av så kallade egenanställningsföretag. I många fall räknas inte en sådan person som anställd utan som egen företagare, vilket omöjliggör a-kassa för den som saknar jobb mellan uppdragen.

Frågan har sedan dess blivit ett ämne för riksdagen. I en skriftlig fråga till arbetsmarknadsministern hänvisar riksdagsledamoten Katarina Brännström (M) till Arbetets granskning och undrar vilka åtgärder ministern tänker vidta ”för att skapa tydlighet kring rätten till a-kassa för egenanställda”.

Riksdagsledamoten Patrik Björck (S) som deltar i en pågående departementsutredning som tittar på bland annat den här frågan tror inte på några särskilda regler för egenanställda.

– De förespeglas uppfattningen att om man använder sig av den anställningsformen är man försäkrad mot arbetslöshet. Så enkelt kan man inte uttrycka det, säger han.

Han menar att a-kassan inte är till för att företagare ska försörja sig mellan två kunder.

– Det blir ju i slutänden en illojal konkurrens. Den problematiken kan man inte bara vifta bort och egenanställningen kan inte vara en väg ur det, säger han.

Patrik Björck menar dock att det finns ett problem i att a-kassan i dag är svår att förutse för den som använder den.

Eftersom a-kassan, enligt lagen, inte får lämna förhandsbesked blir det först när beslutet tas som frilansaren kan få svart på vitt om rätt till ersättning.

Patrik Björck hoppas att utredningen, som ska vara klar om ungefär ett år, ska kunna leda till en mer förutsägbar a-kassa. För att lösa det hoppas han bland annat på ett nytt förslag från Skatteverket om att arbetsgivare, från 2018, ska lämna in detaljerade uppgifter om löner och förmåner på individnivå en gång i månaden.

– Det är en stor ambition att kunna bygga en försäkring som är mycket mer förutsägbar. Det är definitivt ett problem i dag att många som är försäkrade har svårt att hålla koll på vad det innebär. Många blir besvikna när de tror att de är mer försäkrade än vad de är, säger Patrik Björck.

Från oppositionshåll vill man också ha en mer förutsägbar a-kassa. Moderaternas arbetsmarknadspolitiska talesperson Elisabeth Svantesson skriver i ett mejl till Arbetet att hon vill se ändringar av reglerna:

”Regeringen behöver förtydliga regelverket kring a-kassan så att det blir mer förutsebart och inte hämmar tillväxten. Med en större kännedom om stöden och justeringar i regelverket kring a-kassan så skulle sannolikt egenanställningarna kunna bidra till en ökad sysselsättning.”

Läs mer om A-kassan

• A-kassan ett lotteri för egenanställda

• Så har domstolarna dömt i fyra fall om egenanställdas rätt till a-kassa

• Fick betala tillbaka 30 000 till a-kassan