I årets avtalsförhandlingar kräver arbetsgivarna kraftigt ökad makt över arbetstiderna. Självklart ställer jag och mina arbetskamrater upp på att jobba övertid när det krävs. Men nu vill arbetsgivarna öka antalet timmar de kan beordra övertid med ytterligare 50 timmar.

I dag kan arbetsgivarna lägga ut ordinarie semester mellan juni och augusti. Nu vill de öka perioden att gälla maj till september. Vem ska ta hand om barnen på sommarlovet för de som tvingas ha semester i maj? Jag och medlemmarna vill ha semester med familjen.

Nu vill arbetsgivarna få ökad möjlighet att förändra vår ordinarie arbetstid. De vill utan överenskommelse kunna lägga extra ordinarie arbetstid på lördagar och söndagar, utan att ge extra betalt. Det funkar inte, man måste få  veta vilken arbetstid som gäller för att få livspusslet att gå ihop.

Sammantaget är detta stora inskränkningar på vår fritid och i familjelivet, och vi skulle bli mer livegna. Därför säger jag nej till arbetsgivarnas attacker mot mig och mina medlemmar. Jag är beredd att ta striden!

Lars Ask, klubbordförande Verkstadsklubben Volvo Skövde