Kartan visar skillnaden i arbetslöshet i procentenheter mellan 2009 och 2016 för respektive kommun. Ju mörkare desto större ökning, ju ljusare desto större minskning. Klicka på en kommun för att få mer information.

Sedan finanskrisen har arbetslösheten utvecklats åt helt olika håll ute i kommunerna, visar Arbetets genomgång. Mottagandet av nyanlända är en parameter som påverkar. 

LO:s jämlikhetsturné har hunnit göra sina första stopp i landet. Ordförande Karl-Petter Thorwaldsson stannade nyligen till i Landskrona, som hade den tredje högsta arbetslösheten i landet under 2016 .

Han talade bland annat om klyftor som växer. Sedan finanskrisen 2009 är det tydligt att arbetslösheten utvecklats åt helt olika håll i landets 290 kommuner. Det visar en jämförelse som Arbetet har gjort av kommunernas arbetslöshetssiffror från åren 2009 och 2016.

Arbetet har valt 2009 som startår eftersom arbetslösheten då låg på nästan samma nivå som i fjol. Siffrorna visar att arbetslösheten har minskat i 167 kommuner medan den ökat i 118 kommuner. I fem kommuner ligger arbetslösheten på samma nivå som 2009.

Bland de kommuner som haft en negativ utveckling finns bruksorter som Lessebo, Fagersta och Avesta, medan en rad Norrlandskommuner lyckats vända trenden.

Den gemensamma nämnaren för de kommuner som hade högst arbetslöshet 2016 är dock mottagandet av nyanlända, enligt Håkan Gustavsson, prognoschef på Arbetsförmedlingen. I januari var arbetslösheten i hela landet 4,3 procent bland inrikesfödda, men bland utrikesfödda var den 22,1 procent. Samtidigt är det de utrikesfödda som fyller luckorna på arbetsmarknaden.

– Hade vi inte haft tillskottet hade vi blivit färre i befolkningen år efter år. Två tredjedelar av jobben går till utrikesfödda. Inrikesfödda är i så hög grad sysselsatta i dag, säger Håkan Gustavsson.

Prognoschefen är för dagen i Södertälje, en kommun som har den femte högsta arbetslösheten i landet och där utvecklingen gått mot större andel arbetslösa.

– Det är en kommun som tagit emot många nyanlända. Trots en mycket stark arbetsmarknad i Stockholmsregionen har många nyanlända gjort att arbetslösheten gått upp.

Hylte är den kommun där arbetslösheten ökat mest sedan 2009. Från 6 procents arbetslöshet till 12,1 procent i snitt under fjolåret. Trots ”det fantastiska näringslivet som går bra” är Hylte ett exempel på att den minskande arbetslösheten i landet inte är jämnt fördelad på kommunerna.

– Arbetslösheten är ännu högre nu, omkring 13 procent. Förklaringen är ganska enkel, vi ligger i topp i Sverige när det gäller mottagandet av nyanlända. Och det tar ett tag innan man kommer in på arbetsmarknaden, säger Per Borg, kommunchef i Hylte.

Men det belastar inte ekonomin så mycket, poängterar han. Under de två första åren får de nyanlända etableringsstöd från staten. Målet är att få alla att vilja stanna och att befolkningsökningen på 1 000 personer ska bli permanent.

– Vi hade befolkningsminskning i ganska många år innan flyktingströmmarna började. Det är jätte-bra om vi är lite fler och det kan bidra till utveckling och handel.

Samtidigt understryker Arbetsförmedlingens prognoschef att det handlar om  290 kommuner med 290 skilda situationer. Vissa områden har inte hunnit lika långt i utvecklingen från industrilän till tjänstelän. Andra kan påverkas av om den arbetsföra befolkningen ökat eller minskat. Kalix kommun, till exempel, ser på pappret ut att ha varit bäst på att minska sin arbetslöshet. Sett i procentenheter sjönk den från 13,4 procent 2009 till 7,8 procent förra året.

– Kalix har en arbetsför befolkning som krymper, en demografisk effekt som pressar ner arbetslösheten. Det finns inte så många i gruppen 16-64 år och den efterfrågan arbetsgivarna har spiller över i minskad arbetslöshet.

Enligt Håkan Gustavsson väntas arbetslösheten i Sverige i stort minska en aning i år jämfört med 2016, men börjar sedan stiga något under nästa år.

– Då kommer tillskottet av dem som kom hit 2015, då börjar de komma in på arbetsmarknaden. Det tar några år innan man är etablerad.

Marina Frisk
Karl Martinsson

Klicka på grafiken för att se den större. Grafik: Arbetet

Klicka på grafiken för att se den större. Grafik: Arbetet

Klicka på grafiken för att se den större. Grafik: Arbetet

Klicka på grafiken för att se den större. Grafik: Arbetet

LÄS OCKSÅ

LO:s låglöneutspel får kritik

• LO:s långa resa i Sverige

• Perspektiv: Kan LO:s utspel bota ministerns huvudvärk? – Lena Hennel

• Ledare: LO:s utbildningsjobb kan lösa matchningsproblemen – Maria Ehlin Kolk

• LO öppnar för lägre löner