Konflikten mellan Hamnarbetarförbundets lokalavdelning Hamnfyran och arbetsgivaren APM Terminals har varit långdragen. Uppmärksamheten kring konflikten i Nordens största containerterminal beror bland annat på att Hamnarbetarförbundets medlemmar inte är bundna av kollektivavtal.

Transport har tecknat avtalet och det gör att Hamnfyrans medlemmar inte binds av fredsplikt och därmed har kunnat strejka. Kort sammanfattat handlar konflikten om att Hamnfyran vill ha mer inflytande över medlemmarnas villkor och arbetssituation.

Under måndag förmiddag möttes fack och arbetsgivare med utsedda medlare för att diskutera medlarnas senaste förslag. Där stod det klart att APM Terminals Gothenburg accepterat Hamnfyrans förslag att teckna trepartsavtal men att Transport säger nej till det. Det innebär att den vägen är stängd.”Från Hamnarbetarförbundets sida lägger vi dock ingen prestige i detta, utan kommer att välkomna en ny position från Transports sida. Hamn- och Stuveriavtalet löper ut under våren, och i anslutning till kan det därtill möjligen komma nya signaler. För det fall detta inte är möjligt, är Hamnarbetarförbundet också beredda att sluta ett självständigt avtal med bolaget (och andra intresserade arbetsgivare i Sveriges hamnar) när det nu gällande löper ut”, skriver Hamnfyran i en kommentar.

Det som facket och arbetsgivaren hade att ta ställning nu var istället ett annat förslag från medlarna. Det skulle bland annat ge Hamnarbetarförbundet rätt till facklig tid och att delta på MBL-förhandlingar.

Arbetsgivaren sa ja, facket sa nej. Hamnfyrans ordförande Peter Annerback menar att förslaget skulle innebära att de inte har några möjligheter att påverka.

– Vi får komma på förhandlingar men vi kan inte påverka dem. Det blir väldigt svårt. Vi är 85 procent av de som jobbar här. Jag tror ingen annan fackförening i Sverige skulle skriva på något liknande, att sälja sin fredsplikt för en förhandlingsordning som inte är fullständig, säger han.

I förslaget som medlarna lagt fram föreslås att Hamnarbetarförbundet får vara med på förhandlingar enligt MBL med undantag för paragraf 34 till 36 som reglerar tvisteförhandlingar och uppgörelser om tolkningsföreträde, poängterar Peter Annerback.

– Det skulle innebära att vi inte får påverka. Arbetsgivaren behöver bara informera enligt MBL. Vi skulle vilja ha ett litet inflytande i alla fall. Vi ser det här som sämre än hängavtalet som har föreslagits innan.

Hamnfyran pekar också på att rätten att utse skyddsombud inte heller är klarlagd, eftersom den frågan beror på hur Transport ställer sig.

Joakim Ärlund, vd på Sveriges Hamnar som agerar ombud för arbetsgivaren i konflikten, menar att Hamnarbetarförbundet i det nya förslaget fick vad de begärde.

– Det väsentliga är att Hamnfyran fick erbjudande om att bli erkända som fackförening i en förhandlingsordning och att de skulle få möjlighet till fackligt arbete på arbetstid och inflytande över arbetsmiljöfrågor som man får när man har kollektivavtal.

Han menar att det efter dagens avvisande från Hamnfyran blev tydligt att de inte vill ha kollektivavtal. Det som Hamnfyran var tvungna att betala var fredsplikten, understryker han.

– Det har lagts två förslag i den här konflikten. Vi har sagt ja till båda, Hamnfyran har avvisat båda. Det är väldigt tydligt att de inte är intresserade av att ha kollektivavtal utan vill kunna fortsätta använda konfliktvapnet när det passar och kräva olika rättigheter från arbetsgivaren.

Vad är nästa steg nu?
– Vi får titta på det här och göra en analys och se vad nästa steg är. Men jag kan konstatera att de spelar utanför den kollektivavtalsmodell som svenska modellen bygger på, det är naturligtvis en klar utmaning, säger Joakim Ärlund.

Hamnfyrans ordförande Peter Annerback slår tillbaka mot uttalandet att de bara vill behålla konfliktvapnet.

– Det är bara löjligt, vi kan inte gå med på vad som helst. En fackförening måste kunna företräda sina medlemmar och påverka saker som händer på arbetsplatsen. Att hamna i en fredspliktssituation utan att kunna göra det är väldigt svårt.

Läs mer om hamnstrejk

Hamnstrejk avblåst

• Hamnarbetarförbundet stäms för olovlig strejk

• MI ska granska vissa stridsåtgärder

• Hamnarbetarna ställer in strejk

• Låst läge i utdragen hamnkonflikt

• Detta handlar konflikten i Göteborgs hamn om

• Hamnstrejk i Göteborg i gång

• Hamnfack utestängda från varselförhandlingar

• Göteborgs hamn varslar ett 30-tal

• Efter hamnstrejken – nu inleds medling

• Nya stridsåtgärder förbereds i hamn

• Strejkhot i Göteborgs hamn