Arbetet Global

Få nyheter, reportage och fördjupning med Arbetet Global och Erik Larsson och Linda Flood.

En av de mest aktiva och framgångsrika kristna grupperna i världen är amerikanska World Congress of Families, WCF, som länge haft förbindelser med regeringar i afrikanska och östeuropeiska länder, samt med Ryssland och konservativa amerikanska politiker.

En annan är amerikanska Alliance Defending Freedom, ADF, som genom juridiskt arbete haft många framgångar i internationella domstolar. Den senare organisationen har även engagerat sig i fallet med två svenska barnmorskor som vägrat att utföra aborter.

WCF:s chef Larry Jacobs menar att det nuvarande politiska klimatet i världen gör att organisationen ser positivt på framtiden.

– Under de senaste 50 åren har det funnits ett fundamentalt förnekande av att familjen behövs, säger han.

Det han refererar till är utvecklingen mot en mer öppen syn på familjebegreppet, till skillnad från den traditionella hyllningen av kärnfamiljen som de konservativa grupperna föredrar.

– En stor del av det här är resultatet av den agenda som den sexuella revolutionens lobbyister arbetat för, säger Larry Jacobs.

Han menar att en av de största framgångar man har uppnått har varit att försvara den artikel i FN:s allmänna förklaring av de mänskliga rättigheterna som slår fast att ”familjen är den naturliga och grundläggande enheten i samhället och har rätt till samhällets och statens skydd”.

Även påven Franciskus har i ett tal inför FN beskrivit familjen som ”den primära cellen för all social utveckling”. Även om påven har uppmanat till tolerans mot homosexuella har han inte gett något stöd till en vidgning av familjebegreppet.

WCF har en koordinerande roll bland konservativa grupper och har kopplats samman med införandet av den ryska lag som förbjuder uppmuntran av ”icketraditionella sexuella relationer”, samt den mer ”familjevänliga” politik som nu gäller i Ungern.

Medlemmar av WCF har även kopplats samman med införandet av lagar som förbjuder homosexualitet i olika länder i Afrika och det faktum att ett förslag om att betrakta abort som en mänsklig rättighet inte godkändes i Europaparlamentet.

På rakt motsatt sida av debatten finns hbtq- organisationen Outright Action International, som även den hänvisar till FN-deklarationen om de mänskliga rättigheterna som grunden för sina ställningstaganden.

Gruppen menar att det är ett brott mot de mänskliga rättigheterna att inte utvidga synen på äktenskapet och familjebegreppet.

– Vi måste försäkra oss om att kulturella eller ”traditionella” värderingar inte utnyttjas för att underminera de universella människorättsprinciperna, eller en jämlik tillämpning av existerande lagar för alla, säger Siri May vid Outright Action International.

Siri May påpekar att hennes organisation kände ett viktigt stöd från FN:s tidigare generalsekreterare Ban Ki-Moon. Benjamin Bull, en av ledarna för Alliance Defending Freedom, ADF, var däremot mycket kritisk mot den förre FN-chefens arbete för hbtq-personers rättigheter, med hänvisning till att detta gynnade ”krav från sexuellt förvirrade individer framför andra individers rättigheter”.

En av Ban Ki-Moons viktigaste åtgärder var att tillsätta FN:s första oberoende människorättsexpert med uppgift att bekämpa våld och övergrepp mot hbtq-personer.

Men tillsättningen av den thailändske advokaten Vitit Muntarbhorn föregicks av hårda strider inom FN, eftersom många medlemsstater motsatte sig hans uppdrag.

Många menar att World Congress of Families, WCF, är en homofobisk hatgrupp, men organisationens chef Larry Jacobs motsätter sig anklagelserna.

– Vi är inte anti-gay. Homosexuella är människor som är i allra störst behov av en naturlig familj. Vi vill hjälpa offren för den sexuella revolutionen, offren för skilsmässor, offren för en promiskuös livsstil, säger Larry Jacobs.

Trots att de har så skilda åsikter i övrigt så är både Larry Jacobs och Siri May optimistiska inför hur FN ska utvecklas under ledning av den nya generalsekreteraren António Guterres, en man som har lyckats kombinera sin politiska karriär som socialist med sin katolska tro.

– Vi förväntar oss att den nya generalsekreteraren kommer att tolka människorättsreglerna på samma sätt som Ban Ki- Moon gjorde och känner oss uppmuntrade av de uttalanden han har gjort, säger Siri May.

 

Andy Hazel/Inter Press Service, IPS