Kvinnor tjänar mindre, jobbar mer och har mindre makt i företagen. På internationella kvinnodagen presenterar Arbetet Global ett flertal diagram som beskriver skillnader mellan könen. 

tweet1

tweet2

tweet3

tweet5

tweet6

tweet7

tweet8

tweet9

tweet10

tweets4

varlsmastare

tweet11

giftersig

 

 

 

 

 

 

 

 

kvinnopension