Arbetet Global

Få nyheter, reportage och fördjupning med Arbetet Global och Erik Larsson och Linda Flood.

President Donald Trump har upprepade gånger lovat att upphäva och ersätta Obamacare som den tidigare demokratiska presidenten Barack Obamas undertecknade 2010.

”Vi har bättre lösningar som sätter patienterna, inte byråkraterna, först, och vi går framåt enade i våra ansträngningar att rädda det amerikanska folket från röran som Obamacare har skapat”, säger republikanen Grag Walden, i ett uttalande.

Enligt det nya förslaget vill republikanerna bevara två populära inslag i Obamacare. De vill förbjuda försäkringsbolag att neka personer som redan är sjuka att teckna en sjukförsäkring och låta barn fortsatt vara inkluderade i sina föräldrars försäkringar fram till att de fyllt 26 år.

Obamacare har varit kontroversiellt sedan 2010 men har ökat i popularitet och uppges hjälpa 20 miljoner amerikaner att täckas av försäkring. Republikanerna anser däremot att försäkringskostnaderna har stigit för miljoner amerikaner och att det har drabbat jobben i landet.

Republikanerna har inte uppgett en kostnadsberäkning för den nya planen, eller uppgifter om hur många människor som skulle omfattas. Det nya förslaget måste godkännas i senaten och representanthuset innan Trump kan skriva under.

TT