Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

– Ofta har underlagen varit dåliga och konkurrensutsatta företag kan inte vara öppna med allt. Det gör det svårare att genomföra utvärderingar, säger han.

Enligt Bertil Odén har relationen mellan Sida och svenska företag förändrats drastiskt de senaste 15 åren. Företagen har fått en betydligt närmare relation till Sida – och större möjligheter att initiera projekt och påverka biståndet.

När Sida byggde upp en avdelning för samverkan med företag för ett tiotal år sedan rekryterades många i personalen direkt från näringslivet.

– Det var något nytt, personer med en helt annan bakgrund kom in på Sida.

En effekt är att biståndspengar används för att marknadsföra svenska företag. Det tycker dock inte Bertil Odén behöver vara fel.

– Biståndet måste bedömas utifrån effekterna på fattigdomsminskning. Det viktiga är att faktiskt kunna visa att företagsbiståndet har bidragit till minskad fattigdom. Eller åtminstone göra troligt att projekten har bidragit till detta.

Agneta Carleson
Mats Wingborg

Skärmavbild 2017-03-02 kl. 09.52.15

• Så påverkar storföretagen biståndet

• Företagen har gräddfil till Sida – facken hålls utanför

Biståndet ger vinst till bönder – och storföretagen

• ”Stor risk att biståndet blir ett kommersiellt redskap”

• H&M: ”Det har varit framgångsrikt”

• Biståndet når 70 miljoner skolbarn