När löneökningarnas storlek har kommit att bli närmast ristade i sten, runt två procent i påslag, har facken och arbetsgivarna tagit sikte på tid, något Arbetet granskat tidigare. Tid är ju som bekant också pengar, fast facket kallar det en maktfråga.

– Det påverkar ju hela ens liv hur schemat ligger, säger Handels vice ordförande Linda Palmetzhofer.

Flexpension har blivit modeordet, tjänstemannarörelsens krav på att kunna jobba mindre mot karriärens slut, eller gå i pension tidigare. Mot det ställs arbetsgivarnas allt högre krav kring flexiblare arbetstid. Många arbetsgivarförbund vill kunna tvinga de anställda att, i större utsträckning än i dag, med kort varsel ändra i schemat.

Men arbetsgivarparten teknikföretagens förhandlingschef Anders Weihe tonar ned storleken på kravet. Det handlar om en utökning av dagens regler med tio minuter per dag, och egentligen är kravet mer återhållsamt än tidigare avtalsrörelser, enligt Weihe. Men det som kanske mest sticker i ögonen på facket är arbetsgivarnas önskemål om att få lägga ut schemalagd arbetstid på lördagar.

Dessutom vill arbetsgivarna kunna ta ut mer övertid och tvinga anställda att ta ut semestern i maj eller september.

– Det är månader som sällan betecknas som sommar i Sverige, säger IF Metalls ordförande Anders Ferbe.

Arbetsgivarnas krav hänger samman med att allt färre bolag stänger igen under det som förr var industrisemestern. Många företag, speciellt i bilindustrin, behöver kunna köra med full styrka åter om, enligt Weihe. Men förhandlingarna känns rätt så tama så här långt, tycker Anders Weihe.

– Jag tror inte det blir så mycket förändringar, säger han.

Vilket, enligt honom, hänger ihop med att parterna verkar vara inställda på ett kort avtal, ettårigt, och därmed relativt få framställda krav att stångas om.

Med allt längre öppettider har man inom handeln de kanske mest flexibla arbetstiderna. Det slaget är nog förlorat. Nu vill arbetsgivarna öka flexibiliteten på lagren också, eftersom e-handeln vuxit sig allt större. För LO-facket Handels är stridsfrågan given.

– Det handlar nu om mer inflytande över arbetstiden, säger Linda Palmetzhofer.

Även tjänstemännen känner att deras fritid naggas i kanten allt mer. Deras fack vill reglera vad som är fritid och vad som är arbete.

Lagerarbetaren: ”Jag tycker nog vi ska få vara lediga den tiden vi vill och behöver”

Träarbetaren: ”Företagen kommer att utnyttja det här utan hänsyn till våra hemförhållanden”