LÄS OCKSÅ S: Vinstuttaget i hela välfärden måste bort

Under fredagsmorgonen presenterade Socialdemokraternas partiordförande Stefan Löfven och partisekreterare Lena Rådström Baastad partiets politiska riktlinjer under en pressträff på partihögkvarteret på Sveavägen 68 i Stockholm.

Partistyrelsen lämnade också sina svar på de omkring 2 000 motioner som kommit in inför partikongressen i Göteborg den 8-12 april.

Statsminister och partiordförande Stefan Löfven pekar på att målet om att nå EU:s lägsta arbetslöshet till 2020 ligger fast.

– Men det har blivit betydligt tuffare att nå det, därför att vi har en prognos som visar att ungefär 100 000 nyanlända ska ut på arbetsmarknaden till 2020. Trots att vi ser en positiv trend på arbetsmarknaden bland utrikesfödda så behöver vi göra mer.

LÄS OCKSÅ Ledare: Hur länge ska vinstuttag få rasera vår välfärd

Han poängterar att individen har ett ansvar att nyttja de utökade utbildningssatsningar, snabbspår och subventionerade jobb som nu finns.

– Med möjligheter kommer skyldigheter. När regeringen nu bygger ut utbildningssystemet för att fler ska få en chans är det också rimligt att kraven på den enskilde höjs att ta de möjligheterna.

Statsministern lyfter det nya S-förslaget om att begränsa arbetskraftsinvandringen till mer kvalificerade jobb som ett sätt att skapa fler jobb till nyanlända.

– Jobb som kräver kort eller ingen utbildning ska i första hand tillsätta av arbetslösa som redan finns i vårt land. Det är orimligt att vi har en arbetskraftsinvandring av städare, diskare och restaurangpersonal när vi har dugligt folk som precis har kommit hit, som flyktingar.

Så här tycker partistyrelsen om viktiga jobb- och fackfrågor:

visstid

Partistyrelsen vill nu få bort anställningsformen allmän visstid ur lagen om anställningsskydd, las. ”Vi ska arbeta vidare för att avskaffa allmän visstid”, skriver Socialdemokraternas partistyrelse i sina riktlinjer inför partikongressen.

– Vi hade med oss ett beslut från förra kongressen där vi inte var fullt lika tydliga men där regeringen ändå har gjort regelförändringar. Men nu vill vi förändra den anställningsformen, säger partisekreterare Lena Rådström Baastad.

Det här är ett krav som bland annat Kommunals ordförande Tobias Baudin lyft fram som viktigt. Anställningsformen infördes av alliansen 2007 och på senaste S-kongressen 2015 väckte frågan mycket debatt. Kritikerna menade att anställda hamnar i kläm i och med att arbetsgivare utan motivering kan visstidsanställa istället för att ge den anställda fast jobb.

Då ledde debatten till en kompromiss: att partiet skulle verka för att allmän visstid ska motiveras av arbetsgivaren. För Socialdemokraterna finns dock ett stort hinder: förslaget att ta bort allmän visstid har inte stöd i riksdagen.

akassa

Partistyrelsen skriver att den vill återinföra avdragsrätten för avgiften till a-kassan. Avdragsrätten slopades av alliansregeringen 2007.

Men när det gäller avgiften till fackföreningar skriver partistyrelsen att den står fast vid tidigare beslut att ”avdragsrätt för fackavgift ska prioriteras när budgetutrymmet så tillåter”.

Både partidistrikten i Göteborg och Stockholm har inför årets partikongress motionerat om att återinföra avdragsrätten. De pekar på att dagens regler skapar obalans på arbetsmarknaden, då arbetsgivare får dra av sin medlemsavgift till arbetsgivarorganisationen.

– Det är väl alltid så att politiken kräver prioriteringar, så då tar vi a-kassan i ett första steg även om inriktningen är att vi ska klara av flera delar, säger Lena Rådström Baastad.

heltid

Här har Socialdemokraterna redan tidigare pekat på att partiet kan överväga lagstiftning om rätten till heltid inte kan nås avtalsvägen. ”Som arbetsgivare i kommuner och landsting driver socialdemokraterna att heltid som norm ska in i nationella kollektivavtal.

Ett sådant avtal är nu tecknat mellan SKL och Kommunal. Detta avtal kan förhoppningsvis tjäna som förebild även för andra delar av arbetsmarknaden”, skriver partistyrelsen.

deladeturer

Problemet med delade turer kvarstår, skriver partistyrelsen. ”Delade turer skapar stress och påverkar arbetsmotivation och den långsiktiga hälsan. Det leder troligtvis också till rekryteringsproblem i branscher där bristen på arbetskraft redan finns och väntas öka”.

Enligt partistyrelsen är det dock först och främst arbetsmarknadens parter som ska lösa frågan genom kollektivavtal.

hyvling

Annelie Karlsson, vice ordförande i Skånes partidistrikt, har tidigare sagt till Arbetet att hon tror att konsekvenserna av hyvlingsdomen blir en tung fråga på kongressen. I november 2016 kom en dom från Arbetsdomstolen som slog fast att det är lagligt att omplacera anställda till deras gamla arbetsuppgifter, men med lägre sysselsättningsgrad och utan hänsyn till turordning eller uppsägningstid. 

– Där hoppas jag att det blir en förstärkning av las som står över hyvlingsdomen så att det blir omöjligt att hantera anställda på det sättet, säger Annelie Karlsson.

Socialdemokraternas partistyrelse pekar på ett oklart parlamentariskt läge och ser därför ”stora fördelar med att parterna försöker hitta en lösning”. Men skriver också att: ”Om detta inte är möjligt måste lagstiftningsvägen övervägas”.

– Vår inriktning att det här ska i första hand skötas mellan arbetsmarknadens parter men vi kan också se att det finns ett allt större bekymmer runt de här delarna. Det är bekymmersamt hur arbetsgivare tillämpar det, säger Lena Rådström Baastad.

S-kongress 2017

S ”Jobb och tillväxt i hela landet blir centralt i valet 2018”

Kommunal sågar S-förslag om vinst

• Årets fackliga hjälte driver på inför S-kongressen

• S vill rädda jobb i kristider

• Visstid het fråga inför S-kongress