När Socialdemokraterna på fredagen presenterade sina riktlinjer inför den kommande partikongressen som äger rum i början av april upprepade Stefan Löfven behovet av blocköverskridande samarbeten kring de viktiga frågorna. På frågan om vinstbegränsningarna hänvisar Löfven till remissvaren på välfärdsutredningen, där tiden att lämna in svar går ut i dag. S-ledaren gick inte in på detaljer.

– Man måste skilja på partiarbete och regeringsarbete. Partiet har beslut på att begränsa vinstuttagen i hela välfärden. Men vi kan inte i dag säga exakt hur en proposition kommer att se ut.

Frågan om ifall begränsningarna av vinsterna bara ska gälla skolområdet, bollar Löfven över frågan till de borgerliga partierna.

– Vi hör andra uttrycka oro om skolan, och då är frågan om de är beredda att göra upp om skolan, men den frågan måste ställas till den andra kanten, säger Löfven.

Vinstbegränsningar gäller på hela välfärdsområdet för partiet, framhåller partisekreteraren Lena Rådström Baastad. Däremot är skrivningarna om just skolan skarpare i partistyrelsens riktlinjer.

– Men vi har fortfarande beslutet om vinstbegränsningar i hela välfärdsområdet, säger Stefan Löfven.

Men i kongresshandlingarna riktar partistyrelsen in sig nästan helt på skolan. Det talas på flera ställen om att ”vinstjakten” i skolan måste stoppas. Det sägs mycket lite om vinster i de andra delar av samhället som finansieras i huvudsak med skattemedel, som vården och äldreomsorgen.

”Vi vill stoppa kommersialiseringen till förmån för en sammanhållen kunskapsskola. Vinsterna ska avsevärt begränsas, samtidigt som mångfald och valfrihet garanteras. Vinst ska inte kunna skapas genom att välja elever, minska lärartätheten, satsa mindre på kompetensutveckling eller ha en hög andel obehöriga lärare. Skolan ska bygga på kunskap, bildning och likvärdighet”, står det i förslaget.

 

Mer om Välfärdsvinst

Slutspurt om remissvar om vinster i välfärden

Därför är vi för eller emot vinstbegränsning i välfärden

Kommunal sågar S-förslag om välfärdsvinst

Konkurrensverket: Nej till vinstgräns i upphandlingar

LO: Svek om det inte kommer förslag om välfärdsvinster

Vinster i välfärden – det du behöver veta

”Hederligare att föreslå ett totalförbud”

Allt mer av välfärden sköts i privat regi

”Det enda de tänker på är pengar” – anställda i privat välfärd

Vinsttaket kan ge miljarder