Principen i LO:s bemanningsavtal är att lönerna för bemanningsanställda ska motsvara ett genomsnitt av lönerna i de företag som hyr in dem. Bara när bemanningsföretagens anställda inte är uthyrda berörs de av bemanningsavtalets garantilöner, för närvarande 110:50 kronor i timmen för kvalificerade yrkesarbetare och 104:50 för okvalificerade.

– Men varken vi eller arbetsgivarna vill att någon ska gå på garantilönen, säger Kent Ackholt, ombudsman på LO med ansvar för bemanningsavtalet.

Så snarare än lön kommer fokus i förhandlingarna att hamna på anställningsformerna. 2016 krävde Bemanningsföretagen ökade möjligheter att använda tidsbegränsade anställningar och deltider, krav som LO-sidan lyckades stå emot, men som kan återkomma i år. LO och Bemanningsföretagen har dock enats om att inte berätta om sina yrkanden ännu.

– Den 16 mars ska vi svara på motpartens yrkanden. Vi är överens med Bemanningsföretagen om att inte gå ut med någon information förrän då, säger Kent Ackholt.

– Samtliga LO-förbund står bakom bemanningsavtalet. Omkring 45 000 personer är uthyrda till LO-jobb, de flesta inom industri, lager och logistik. IF Metall är det LO-förbund som har flest medlemmar i bemanningsföretag.

Bemanningsföretagen är ett förbund inom Almega – och kommer så att förbli. Under vintern har Bemanningsföretagen övervägt att lämna Almega och gå in i någon annan organisation, eventuellt Teknikföretagen, men i ett pressmeddelande i dag säger ordföranden Lars Forseth att förbundet har bestämt sig för att bli kvar i Almega.

Bemanningsföretagen har också ett avtal med Unionen och Saco. Där införs helt nya regler om anställningsformer den 1 maj, som en del i uppgörelsen om flexpension. Bland annat kommer provanställning, som hittills fått vara i högst sex månader, att bli tillåten i tio månader.