HALMSTAD 20130624 En allvarlig trafikolycka st‰nger E 6 i hˆjd med Kvibille norr om Halmstad i bÂda kˆrriktningarna. Hallandspolisen uppger att en lastbilschauffˆr i 60-ÂrsÂldern kolliderat med ett brofundament. Foto Christel Lind SCANPIX kod 200

Foto: Christel Lind/TT

Ställ krav på trafiksäkerhet vid upphandlingar och jobba mer systematiskt med frågan på företagen. Det är några av Arbetsmiljöverkets förslag för att minska arbetsolyckorna i trafiken.

Så sent som i tisdags skedde den senaste arbetsolyckan med dödlig utgång på Sveriges vägar. En en bussförare från Katrineholm avled i en masskrock vid Gräsnäs på E18 efter att bussen krockat med en tung lastbil.

Av de 42 personer som dog på jobbet förra året var 10 lastbilschaufförer, det allra vanligaste yrket i den dystra statistiken, visar en tidigare granskning av Arbetet.

Men Arbetsmiljöverket vill minska arbetsolyckorna på och vid vägar. Därför har myndigheten, i en ny rapport, både kartlagt riskerna och föreslagit åtgärder för att förbättra säkerheten. Precis som Arbetets granskning visar, menar Arbetsmiljöverket att lastbilschaufförer är särskilt utsatta.

–De flesta dödsolyckor i arbetet på och vid väg har varit kollisions- och singelolyckor som drabbat arbetstagare som befunnit sig i fordon. Arbetstagare som arbetar med transport, främst lastbilschaufförer, är de som drabbats mest av allvarliga arbetsolyckor och dödsfall i trafiken, säger Carl Axel Sundström, projektledare vid Arbetsmiljöverket i ett pressmeddelande.

Men det är inte bara chaufförerna som drabbas. Även flera yrkesgrupper som utför arbete på och vid vägar drabbas av dödsolyckor. Enligt Arbetsmiljöverket drabbas så vitt skilda yrkeskategorier som vägarbetare, brandmän och miljöarbetare av olyckor.

Arbetsmiljöverket presenterar i rapporten två övergripande åtgärdsförslag för att minska olyckorna. Den första är att ”fortsätta de insatser som görs inom nollvisionsarbetet”. Det innebär konkret att jobba med frågor som mötesseparering på vägar och polisens trafikövervakning för att minska själva olyckorna.

Den andra delen handlar om trafiksäkerheten som en arbetsmiljöfråga.

”Företag och organisationer ska ta sitt arbetsmiljöansvar och bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete där trafiksäkerhet ingår. För att få det att hända behöver trafiksäkerhet lyftas som en viktig aspekt i det systematiska arbetsmiljöarbetet samt vid upphandling och kravställning både vid inköp av fordon och vid inköp av tjänster där arbetstagare transporterar sig med ett fordon”, skriver Arbetsmiljöverket.