LÄS OCKSÅ Åklagare och domare kritiserar förslaget om arbetskraftsinvandring

I måndags gick remisstiden ut för förslaget på nya regler för arbetskraftsinvandring. Systemet med arbetskraftsinvandring har tidigare mött hård kritik på grund av arbetstagarnas utsatta ställning.

Om arbetsgivaren fuskar med villkor eller lön, är det i dag arbetstagaren som får ta hela smällen. Hen blir av med sitt arbetstillstånd och arbetsgivaren går fri och utan åtgärder.

De nya reglerna är tänkta att skärpa reglerna. Arbetsgivare som inte levt upp till kraven för ett arbetstillstånd ska kunna få fängelse i högst ett år. Det gäller den som uppsåtligen inte uppfyllt kraven på anställningarna, eller som har erbjudit skenanställningar.

Men i remissvaren möter förslaget kritik från de tre fackliga centralorganisationerna: LO, TCO och SACO. De anser alla att förslaget inte fokuserat tillräckligt på arbetstagarens situation. I de nya reglerna finns nämligen ingenting som hindrar att den anställde förlorar sitt arbetstillstånd och tvingas lämna Sverige när arbetsgivaren fuskat.

LÄS OCKSÅ Isoleringsmontören Ivan Stefurak fick rätt om sin lön – utvisas ändå

LO, som i sitt remissvar är nöjda med att det blir hårdare regler för fuskarna, är också kritiska.

”LO anser att utredningens förslag inte är tillräckliga för att stärka de arbetskraftsinvandrare som i dag befinner sig på svensk arbetsmarknad”, skriver organisationen.

Man anser också att utredningen bättre borde analyserat hur krav på bindande anställningsavtal samt förbud mot försämrade villkor skulle kunnat förverkligas.

TCO håller med i sitt remissvar och slår fast att det kan ifrågasättas om ”utredningen fullt ut uppfyller direktiven”.

”Sammantaget riktas merparten av utredningens förslag mot arbetsgivaren. Utredningen presenterar mycket få förslag som kan anses stärka arbetskraftsinvandrarens ställning. Tvärtom anger utredningen i ett antal sammanhang att det är systemet för arbetskraftsinvandring som är det primära skyddsobjektet, inte arbetskraftsinvandraren”, skriver TCO i sitt remissvar.

Även SACO saknar förslag för att stärka situationen för arbetskraftsinvandrarna i förslaget:

”Den allvarligaste bristen är att arbetserbjudandets villkor fortsatt kommer att ha en svag ställning, samt att arbetskraftsinvandrare fortsatt kommer att utvisas utan ekonomisk kompensation på grund av arbetsgivares missbruk av systemet.”

Även organisationen Svenskt Näringsliv kritiserar förslaget. Angående straffansvar för arbetsgivare som missköter sig, anser organisationen att det finns ”sådan osäkerhet och otydlighet i utredningens förslag” att man avvisar det.

Man menar bland annat att det är otydligt vem på ett företag som ska bära ansvar och därmed riskera fängelse vid fusk mer anställningar, samt att det finns risk att personer hamlar i fängelse ”för enkla misstag”.

LÄS OCKSÅ S: Inför nya regler för arbetskraftsinvandring