Tre dödsolyckor på tre dagar. Det som absolut inte får ske har inom loppet av några dagar skett tre gånger om. Tre kollegor som nu kommer att saknas och sörjas. Ett tomrum som har uppstått och som kommer göra det lite svårare att andas för alla de som varje dag ska fortsätta kliva in på arbetsplatserna.

Som om det inte vore nog hamnade arbetare på Fortums värmeverk i Ånge, Gäddede och Hammarstrand i fokus sedan de utsatts för asbest. Elektrikerförbundet har nu polisanmält händelsen – asbest är totalförbjudet i Sverige. Det gör inte ångesten mindre påtaglig för de anställda. Hur mycket av den cancerframkallande asbesten de hunnit dra i sig innan upptäckten har de ingen aning om. Många gånger dröjer det lång tid från exponeringen innan sjukdomen framträder.

Det värsta med dessa allvarliga arbetsmiljöhändelser är att de ansvariga nästan alltid går fria. Fällande domar efter arbetsplatsolyckor är få. När Uppdrag Granskning tidigare i år gick igenom 73 dödsolyckor vid byggarbetsplatser i Sverige under sju års tid framkom det att få ens fick ett rättsligt efterspel och ingen av dem gav fängelsestraff.

Det viktiga jobb som skyddsombuden har på våra arbetsplatser förtjänar också att lyftas fram. Asbesten i Ånge upptäcktes av anställda och skyddsombudet Henrik Haraldsson lade ett skyddsstopp. Om inte upptäckten gjorts hade arbetarna sannolikt fortfarande andats in asbestdammet.

Men det kräver att man har mod och vågar ta strid för sin arbetsmiljö. När LO förra året genomförde en enkät med LO-förbundens skyddsombud vittnade många om en hårdnande tillvaro.

En tredjedel av alla skyddsombud uppgav att de hindrats i sitt arbete. 12 procent hade utsatts för trakasserier och 6 procent hotats eller utsatts för våld. En sådan utveckling riskerar att leda till att färre vågar stå upp för en bra arbetsmiljö.

Nu krävs en översyn av gällande regelverk. Arbetsgivare måste känna en större press att ta ansvar för arbetsmiljön. Döden på jobbet ska inte inträffa – och inte heller ska arbetare behöva upptäcka att de kommit i kontakt med material som på sikt kan kosta dem livet.