Björn Hellman. Foto: Måleriföretagen

Björn Hellman. Foto: Måleriföretagen

Förra årets stora konflikt i målarnas avtalsrörelse var finansieringen av ackordlönesystemet. När Måleriföretagen lämnade över sina avtalskrav i dag fanns frågan med igen. – Vi tycker fortfarande att det är orättvist att man ska betala en avgift för något man inte använder, säger Björn Hellman, vd för Måleriföretagen.

Målareförbundet presenterade redan för några veckor sedan sina avtalskrav för sin motpart Måleriföretagen. Bland annat handlade det om mer arbetskläder, bättre personalutrymmen, höjd pension och utökad arbetstidsförkortning.

På onsdagsmorgonen lämnade Måleriföretagen över sina motkrav till fackförbundet. Bland annat vill man förlänga möjligheten till provanställning från tre till sex månader samt ta bort betald ledighet ur kollektivavtalet och i stället lägga summan på lönen för arbetade timmar.

Man vill också tillsätta en arbetsgrupp för att ”stärka kollektivavtalets ställning” tillsammans med facket. Arbetsgruppen ska ”se över detaljreglering i avtalet så att flexibiliteten ökar” och ”se över flexibiliteten i reglerna kring att anställa”. Björn Hellman, vd för Måleriföretagen ser den här arbetsgruppen som den viktigaste frågan i förhandlingarna.

– Vi inser att vi tillsammans med Målareförbundet måste se till att det blir en konkurrensfördel att ha ett kollektivavtal. Det är det inte i dagsläget, säger han.

Med flexibilitet menas bland annat arbetstidsreglerna om åtta timmar per dag som Måleriföretagen ser som för stelbenta.

– De måste gå att kombinera så att man kan hämta och lämna på dagis exempelvis.

Förra året var avtalsrörelsen i måleribranschen infekterad. Bland annat för att arbetsgivarna ville ändra finansieringen av ackordslönesystemet, vilket facket uppfattade som en attack mot hela systemet. Kortfattat handlar det om att alla avtalsbundna företag, inte bara de som använder ackord, i dag måste betala för ackordsmätningarna. Det vänder arbetsgivarna sig emot.

Frågan om avgifterna för ackordsmätningar är också någonting som Måleriföretagen vill att arbetsgruppen ska titta på.

– Vi tycker fortfarande att det är orättvist att man ska betala en avgift för något man inte använder, säger Björn Hellman

Han tror dock inte att frågan kommer att leda till konflikt igen, förra året slutade avtalsrörelsen i strejk.

– Det tror jag inte. Vi har haft väldigt konstruktiva samtal med Målareförbundet och ett helt annat samtalsklimat i år.

Ett annat krav från Målareförbundet är en löneökning på 2,8 procent. Därtill kommer en låglönesatsning; inga löner ska öka med mindre än 2,8 procent av 24 000 kronor. Det innebär ett golv på 672 kronor.

Dessa krav är desamma som alla LO-förbund ställer gemensamt. Det innebär alltså en procentuell ökning på löner som ligger över 24 000 kronor, men ett påslag räknat i kronor på lägre löner. LO vill att industrins löner som utgör norm, så kallat märke, för resten av arbetsmarknaden sätts med dessa dubbla nivåer.

Men för Björn Hellman finns det bara ett märke.

– Vi kommer att följa industrins märke som är en procentsats. Vi ingår i Svenskt näringslivs samordning.

Och vad säger du om en extra satsning för lågavlönade?
– Vi kommer att följa industrins märke fullt ut.

Målareförbundet har också krävt utökad arbetstidsförkortning och höjd pension. Vad säger du om det?
– Det är sådana frågor vi kommer att diskutera. Det vill jag spara till våra enskilda förhandlingar.

Vad hoppas du på inför förhandlingarna?
– Jag hoppas på konstruktiva samtal. För måleribranschens framtid är det viktigt att enas och komma överens. Det är inget att hymla om att 2016 var väldigt infekterat. Jag hoppas och tror att vi kan komma fram till gemensamma löningar med det klimatet vi har i dag.

LÄS OCKSÅ Målareförbundets krav som lämnades i början av februari

Måleriföretagens avtalsyrkanden

1. Måleriföretagen vill tillsätta en ”arbetsgrupp för att stärka kollektivavtalets ställning”. Den ska bland annat ”se över detaljreglering i avtalet så att flexibiliteten ökar”. Den ska också se över avgifterna för ackordsmätningar – en fråga som ledde till en uppslitande konflikt i den förra avtalsrörelsen.

2. Ta bort nuvarande regler om betald ledighet ur kollektivavtalet och i stället betala ut värdet som lön på arbetade timmar. Enligt Måleriföretagen ska inga arbetstagare förlora pengar på det här.

3. Ta bort kravet på att semesterlön måste betalas innan semesterledighet och i stället betala den enligt semesterlagen.

4. Ta bort kravet på att en representant för en lokal facklig organisation ska finnas med när en medarbetares tidlön fastställs.

5. Förändra arbetstidsreglerna. Ta bort kravet på åtta timmars arbetstid per dag och 40 timmar per vecka och i stället sköta det enligt arbetstidslagen.

6. Inför särskilda regler för in- och utlåning av personal mellan måleriföretag med kollektivavtal.

7. Tillsätt en gemensam arbetsgrupp för att undersöka hur dataskyddsförordningen som införs i maj 2018 påverkar måleribranschen.

8. Ändra reglerna för arbetstidsförkortning så att beräkningen görs på arbetad tid och inte anställningstid.

9. Förkorta handläggningstiderna vid förhandlingar genom att se förhandlingen om rättstvist som avslutad vid förhandlingssammanträdets avslutande, med undantag för förhandling om lönetvist.

10. Förläng möjlighet till provanställningen från tre till sex månader

11. Tillsätt en övergripande arbetsgrupp för att skapa ett förhandlings- och samverkansavtal för samtliga arbetsgivarorganisationer och fackförbund i hela sektorn.

12. Tillsätt en större arbetsgrupp i hela sektorn för att lösa frågan om personalutrymmen för kvinnor och män.

Här kan du läsa hela avtalsyrkandet från måleriföretagen.