• IT-strul. Strulig teknik är ett vanligt arbetsmiljöproblem. På Blekingesjukhuset införs nu regelbundna IT-ronder. Alla gamla och trasiga datorer kastas och personalen har regelbundna möten där de tar upp allt teknikstrul. IT-tekniker är sedan med ute på avdelningarna för att se hur tekniken kan förbättras i vardagen, berättar Vårdfokus.

• Chefspress. Cheferna på Skara kommuns omsorgskontor har inte bara hög arbetsbelastning, för många arbetsuppgifter, oklara rutiner och dåligt stöd från ledningen. De städar också sina egna kontor, vilket inga andra chefer gör, upptäckte Arbetsmiljöverket vid en inspektion. Lokalvårdare ska anlitas och övriga brister åtgärdas lovar förvaltningschefen i Skaraborgs läns tidning.

• Våld. Anmälningarna om fysiskt våld i skolan har ökat stadigt de senaste åren, rapporterar Skolvärlden. Förra året anmäldes 456 fall av våld i skolan till Arbetsmiljöverket vilket är nästan dubbelt så många som år 2012.

• Stress. Apoteksanställda upplever för mycket stress och press, konstaterar fackförbundet Sveriges Farmaceuter. En enkät från förbundet visar att arbetsbelastningen ökat sedan apoteksmonopolet avreglerades. 68 procent av de anställda stressar mycket på jobbet. 63 procent saknar dessutom skyddsombud på arbetsplatsen.

• Livsvård. Kommunikationsbyrån Panang i Falun inför livsvårdstimme i stället för friskvårdstimme. En arbetstimme i veckan får personalen göra något som får dem att må bra. Det kan vara allt från psykologbesök till att fika med en vän eller gå på museum. Företagets vd säger till tidningen Arbetsliv att livsvårdstimmen är ett försök att motverka stress och psykisk ohälsa.