Foto: Colourbox

Almega, Unionen och Sveriges ingenjörer kallar till presskonferens om flexpensionen klockan 13 under onsdagen. Enligt Arbetets källor är uppgörelsen om flexpension klar. De branschvisa förhandlingarna om paketuppgörelsen gick i mål under onsdag förmiddag.

LÄS OCKSÅ Högt pris för flexpension

I januari skrev Unionen och Sveriges Ingenjörer under en uppgörelse om flexpension med Almega. Förutom flexpension reglerar uppgörelsen en rad andra frågor. Paketet innehåller bland annat en ny, heltäckande reglering av vilka anställningsformer som får användas i tjänstesektorn.

Paketuppgörelsen är alltså tänkt att ersätta viktiga delar av de nuvarande kollektivavtalen på ett tjugotal avtalsområden. Sedan slutet av januari har fack och arbetsgivare i de berörda branscherna förhandlat om hur det ska gå till, och vilka eventuella övergångsregler som krävs. På ett område – bemanningsavtalet för tjänstemän – var regleringen av anställningsformer för övrigt inte klar då resten av paketet fastställdes i januari.

LÄS OCKSÅ Tjänstemännen får sin flexpension

Den 22 januari har satts som slutdatum för de branschvisa förhandlingarna. Och enligt Arbetets källor är parterna nu överens på samtliga avtalsområden, vilket de kommer att berätta om på dagens presskonferens.

Uppgörelsen om flexpensionen har alltså förhandlats fram av Unionen, Sveriges Ingenjörer och Almega på central nivå. Men på några områden berör den även medlemmar i andra fackförbund, som inte har kunnat påverka uppgörelsen.

Det gäller främst Seko:s medlemmar i telekomföretag och fastighetsföretag och Journalistförbundets medlemmar vid Sveriges Radio, SVT, Utbildningsradion och Radiotjänst. På de här områdena finns inga tydliga gränser mellan förbunden, och många anställda kan välja vilket fack de vill vara med i.

LÄS OCKSÅ Industrin uppskattar inte Almegas ”följsamhet”

Enligt Arbetets källor ser Seko i huvudsak positivt på uppgörelsen vad gäller medlemmarna i telekomföretagen, men förbundet vill slå vakt om vissa regler i det nuvarande telekomavtalet. I går, tisdag, var det ännu oklart om Seko skulle få gehör för sina önskemål.

Journalistförbundet och Unionen har begärt att få samförhandla med Almega Medieföretagen om villkoren för de anställda i public service-företagen.

Så sent som igår, tisdag, sa Almega Medieföretagen nej. Arbetsgivarna förhandlar bara med Unionen och Saco (där Sveriges Ingenjörer ingår).

– Vi är helt överens med Unionen om att samma pensionsvillkor ska gälla vare sig man är med i Unionen eller Journalistförbundet. Vill inte konkurrera med varandra, säger Journalistförbundets förhandlingschef Johan Lif.

– Lika pensionsvillkor för alla anställda borde ligga även i arbetsgivarnas intresse, tillägger Johan Lif. Och vi begär inte att få ändra i den principöverenskommelse som Unionen, Sveriges Ingenjörer och Almega har förhandlat fram centralt. Men det är rimligt att vi får påverka hur överenskommelsen tillämpas lokalt.

LÄS OCKSÅ Därför bråkar Almega och facken om pensioner

LÄS OCKSÅ Almegas vd backar inte för bråk om avtal

Vad är flexpension? Arbetet förklarar på en minut!

För att se det här innehållet måste du godkänna cookies från våra tjänsteleverantörer.